Skip to content

Простий, супер швидкий та безмежно адаптивний командний рядок для будь-якої оболонки!

Вимоги

 • A Встановлений та увімкнений шрифт Nerd Font у вашому терміналі.

Швидке встановлення

 1. Встановіть starship:

  Встановлення останньої версії

  З оболонки:

  sh
  curl -sS https://starship.rs/install.sh | sh

  Для оновлення Starship перезапустіть команду вказану вище. Це допоможе замінити поточну версію не чіпаючи налаштувань Starship.

  Встановлення за допомогою пакетних менеджерів

  Homebrew:

  sh
  brew install starship

  Winget:

  powershell
  winget install starship
 2. Додайте init скрипт до конфігураційного файлу оболонки:

  Bash

  Додайте наступний рядок наприкінці ~/.bashrc:

  sh
  # ~/.bashrc
  
  eval "$(starship init bash)"

  Fish

  Додайте наступний рядок наприкінці ~/.config/fish/config.fish:

  sh
  # ~/.config/fish/config.fish
  
  starship init fish | source

  Zsh

  Додайте наступний рядок наприкінці ~/.zshrc:

  sh
  # ~/.zshrc
  
  eval "$(starship init zsh)"

  Powershell

  Додайте наступний рядок в кінець Microsoft.PowerShell_profile.ps1. Ви можете перевірити розташування цього файлу, звернувшись до змінної $PROFILE у PowerShell. Зазвичай це ~\Documents\PowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1 або ~/.config/powershell/Microsoft.PowerShell_profile.ps1 у -Nix.

  sh
  Invoke-Expression (&starship init powershell)

  Ion

  Додайте наступний рядок наприкінці ~/.config/ion/initrc:

  sh
  # ~/.config/ion/initrc
  
  eval $(starship init ion)

  Elvish

  WARNING

  Підтримуються лише elv0.18 або вище.

  Додайте наступний рядок наприкінці ~/.elvish/rc.elv:

  sh
  # ~/.elvish/rc.elv
  
  eval (starship init elvish)

  Tcsh

  Додайте наступний рядок наприкінці ~/.tcshrc:

  sh
  # ~/.tcshrc
  
  eval `starship init tcsh`

  Nushell

  WARNING

  Це зміниться в майбутньому. Підтримується лише Nushell v0.78+.

  Додайте наступне в кінець вашого файлу env (його можна знайти за допомогою змінної $nu.env-path в Nushell):

  sh
  mkdir ~/.cache/starship
  starship init nu | save -f ~/.cache/starship/init.nu

  Додайте наступний рядок наприкінці Вашої конфігурації Nushell (знайдіть її виконавши $nu.config-path):

  sh
  use ~/.cache/starship/init.nu

  Xonsh

  Додайте наступний рядок наприкінці ~/.xonshrc:

  sh
  # ~/.xonshrc
  
  execx($(starship init xonsh))

  Cmd

  Вам потрібно використовувати Clink (v1.2.30+) разом з Cmd. Додайте наступне у файл starship.lua і розмістіть цей файл у теці скриптів Cline:

  lua
  -- starship.lua
  
  load(io.popen('starship init cmd'):read("*a"))()