# Розширені налаштування

Хоча Starship і універсальна оболонка, іноді необхідно зробити більше ніж просто змінити star.toml, щоб можна було робити певні речі. Ця сторінка містить деякі з найбільш докладних методів налаштувань, які використовуються у starship.

WARNING

Налаштування у цьому розділі можуть змінюватись у майбутніх релізах Starship.

# TransientPrompt у PowerShell

Можна замінити попередній командний рядок на власний. Це корисно у випадках, коли вся інформація у ньому не завжди потрібна. Щоб увімкнути це, запустіть Enable-TransientPrompt в сеансі оболонки. Щоб зробити цю поведінку постійною, додайте цю команду у ваш $PROFILE. Перехідність можна вимкнути на льоту за допомогою Disable-TransientPrompt.

Типово, ліва частина вводу буде замінена на >. Щоб налаштувати це, створіть нову функцію з назвою Invoke-Starship-TransientFunction. Наприклад, щоб показати тут модуль Starship character, вам потрібно

function Invoke-Starship-TransientFunction {
 &starship module character
}

Invoke-Expression (&starship init powershell)

Enable-TransientPrompt

# TransientPrompt та TransientRightPrompt в Cmd

Clink дозволяє замінювати попередньо надрукований командний рядок іншим рядком. Це корисно у випадках, коли вся інформація з командного рядка не потрібна. Щоб увімкнути це, виконайте clink set prompt.transient <value>, де <value> може бути одним з:

 • always: завжди замінює попередній командний рядок
 • same_dir: замінює попередній командний рядок тільки якщо робоча тека не змінювалась
 • off: не змінює командний рядок (тобто функцію вимкнено)

Це треба зробити лише один раз. Зробіть наступні зміни у starship.lua, щоб налаштувати, що показується ліворуч і праворуч:

 • Типово, ліва частина вводу буде замінена на >. Щоб налаштувати це, створіть нову функцію з назвою starship_transient_prompt_func. Ця функція отримує поточний текст командного рядка, з яким ви зможете працювати. Наприклад, щоб показати тут модуль Starship character, вам потрібно
function starship_transient_prompt_func(prompt)
 return io.popen("starship module character"
  .." --keymap="..rl.getvariable('keymap')
 ):read("*a")
end
load(io.popen('starship init cmd'):read("*a"))()
 • Типово, права частина вводу є порожньою. Щоб кастомізувати її, створіть нову функцію з назвою starship_transient_rprompt_func. Ця функція отримує поточний текст командного рядка, з яким ви зможете працювати. Наприклад, щоб показати час, коли була запущена остання команда, ви можете зробити
function starship_transient_rprompt_func(prompt)
 return io.popen("starship module time"):read("*a")
end
load(io.popen('starship init cmd'):read("*a"))()

# TransientPrompt та TransientRightPrompt у Fish

Можна замінити попередньо надрукований командний рядок на власний. Це корисно у випадках, коли вся інформація з командного рядка не потрібна. Щоб увімкнути це, запустіть enable_transience в сеансі оболонки. Щоб зробити цю змінну постійною, додайте цей вираз до ваших налаштувань ~/.config/fish/config.fish. Перехідність може бути вимкнена за допомогою disable_transience.

Зверніть увагу, що у випадку Fish, перехідний командний рядок буде надруковано лише тоді, коли командний рядок не порожній та синтаксично правильний.

 • Типово, ліва частина вводу буде замінена на зелений символ . Щоб кастомізувати її, створіть нову функцію з назвою starship_transient_prompt_func. Наприклад, щоб показати тут модуль Starship character, вам потрібно
function starship_transient_prompt_func
 starship module character
end
starship init fish | source
enable_transience
 • Типово, права частина вводу є порожньою. Щоб кастомізувати її, створіть нову функцію з назвою starship_transient_rprompt_func. Наприклад, щоб показати час, коли була запущена остання команда, ви можете зробити
function starship_transient_rprompt_func
 starship module time
end
starship init fish | source
enable_transience

# Власні команди pre-prompt та pre-execution в Cmd

Clink забезпечує надзвичайно гнучкий API для виконання команд pre-prompt і pre-exec в Cmd. Його досить просто використовувати в Starship. Зробіть наступні зміни у вашому starship.lua відповідно до ваших вимог:

 • Для запуску власних функцій прямо перед виводом командного рядка, визначте нову функцію з назвою starship_preprompt_user_func. Ця функція отримує поточний текст командного рядка, з яким ви зможете працювати. Наприклад, щоб показати ракету перед командним рядком, ви можете зробити наступне
function starship_preprompt_user_func(prompt)
 print("🚀")
end

load(io.popen('starship init cmd'):read("*a"))()
 • Для запуску власних функцій прямо перед виконанням команди, визначте нову функцію з назвою starship_precmd_user_func. Ця функція отримує поточний текст команди, з яким ви зможете працювати. Наприклад, для виводу команди, яка буде виконана, вам треба зробити
function starship_precmd_user_func(line)
 print("Executing: "..line)
end

load(io.popen('starship init cmd'):read("*a"))()

# Власні команди pre-prompt та pre-execution в Bash

Bash не має офіційної системи preexec/precmd, як більшість інших оболонок. Через це важко забезпечити повністю настроювані гачки для цього в bash. Однак, Starship дає можливість вставити свої власні функції в процедуру виводу командного рядка:

 • Для запуску власних функцій прямо перед виводом командного рядка, визначте нову функцію з назвою starship_precmd_user_func. Наприклад, щоб показати ракету перед командним рядком, ви можете зробити наступне
function blastoff(){
  echo "🚀"
}
starship_precmd_user_func="blastoff"
 • Щоб запустити власну функцію прямо перед запуском команди, можна використати механізм DEBUG trap (opens new window). Однак, ви повинні перехопити сигнал DEBUG перед ініціалізацією Starship! Starship може зберегти значення перехоплення DEBUG, але якщо перехоплення буде перезаписане після початку запуску, деякі функції не працюватимуть.
function blastoff(){
  echo "🚀"
}
trap blastoff DEBUG   # Trap DEBUG *before* running starship
set -o functrace
eval $(starship init bash)
set +o functrace

# Власні команди pre-prompt та pre-execution в PowerShell

PowerShell не має офіційної системи preexec/precmd, як більшість інших оболонок. Через це важко забезпечити повністю настроювані гачки для цього в powershell. Однак, Starship дає можливість вставити свої власні функції в процедуру виводу командного рядка:

Створіть функцію з назвою Invoke-Starship-PreCommand

function Invoke-Starship-PreCommand {
  $host.ui.Write("🚀")
}

# Зміна заголовка вікна

В деяких оболонках командний рядок автоматично змінює заголовок вікна (наприклад, на назву поточної теки). У Fish це стандартна поведінка. Starship цього не робить, але це досить просто зробити у bash, zsh, cmd або powershell.

Спочатку визначте функцію зміни заголовка вікна (в bash і zsh – однаково):

function set_win_title(){
  echo -ne "\033]0; YOUR_WINDOW_TITLE_HERE \007"
}

Ви можете використовувати змінні для налаштування цього заголовка ($USER, $HOSTNAME, та $PWD – є досить популярними).

У bash встановіть цю функцію як функцію precmd у starship:

starship_precmd_user_func="set_win_title"

У zsh додайте наступне до масиву precmd_functions:

precmd_functions+=(set_win_title)

Якщо вам подобається результат, додайте ці рядки до файлу налаштування оболонки (~/.bashrc чи ~/.zshrc), щоб зробити його постійним.

Наприклад, якщо ви хочете показати вашу поточну теку у заголовку вкладці термінала, додайте наступний сніпет до вашого ~/.bashrc або ~/.zshrc:

function set_win_title(){
  echo -ne "\033]0; $(basename "$PWD") \007"
}
starship_precmd_user_func="set_win_title"

Для Cmd, ви можете змінити заголовок вікна за допомогою функції starship_preprompt_user_func.

function starship_preprompt_user_func(prompt)
 console.settitle(os.getenv('USERNAME').."@"..os.getenv('COMPUTERNAME')..": "..os.getcwd())
end

load(io.popen('starship init cmd'):read("*a"))()

Ви також можете встановити подібний вивід у PowerShell, створивши функцію з назвою Invoke-Starship-PreCommand.

# edit $PROFILE
function Invoke-Starship-PreCommand {
 $host.ui.RawUI.WindowTitle = "$env:USERNAME@$env:COMPUTERNAME`: $pwd `a"
}

Invoke-Expression (&starship init powershell)

# Командний рядок праворуч

Деякі оболонки підтримують вивід командного рядка праворуч. Starship може встановити вміст правої частини командного рядка за допомогою параметра right_format. Будь-який модуль, який можна використовувати у format, також підтримується у right_format. Змінна $all міститиме лише модулі, які явно не використовується, а ні в format, а ні в right_format.

Примітка: командний рядок праворуч – це один рядок, що знаходиться праворуч у рядку вводу. Щоб вирівняти модулі праворуч над рядком введення в багаторядковому запиті, перегляньте модуль fill.

right_format наразі підтримується для таких оболонок: elvish, fish, zsh, xonsh, cmd, nushell.

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

# Мінімум ліворуч
format = """$character"""

# решту командного рядка перенесемо праворуч
right_format = """$all"""

Отримаємо командний рядок наступного виду:

▶                  starship on  rprompt [!] is 📦 v0.57.0 via 🦀 v1.54.0 took 17s

# Подовжений ввід

Деякі оболонки підтримують подовження вводу так само як і звичайний ввід в командний рядок. Такий ввід буде показаний замість звичайного, колі користувач ввів символ продовження вводу (наприклад одну ліву дужку чи лапку).

У Starship можна встановити показ продовженого вводу за допомогою параметра continuation_prompt. Стандартний командний рядок — '[∙](bright-black) '.

Примітка: continuation_prompt слід встановити на літеральний рядок без жодних змінних.

Примітка: Подовжений ввід доступний лише для наступних оболонок:

 • bash
 • zsh
 • PowerShell

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

# Подовжений ввід позначається двома стрілками
continuation_prompt = '▶▶ '

# Рядки стилів

Рядки стилю — список слів, розділених пробілами. Слова не чутливі до регістру (наприклад bold і BoLd вважаються однаковими). Кожне слово може бути одним з наступних:

 • bold
 • italic
 • underline
 • dimmed
 • inverted
 • blink
 • hidden
 • strikethrough
 • bg:<color>
 • fg:<color>
 • <color>
 • none

де <color> є специфікацією кольору (обговорюється нижче). fg:<color> та <color> на цей час роблять те саме, хоча це може змінитися в майбутньому. inverted замінює кольори тла і тексту. Порядок слів у рядку не має значення.

Токен none перевизначає всі інші токени у рядку, якщо він не є частиною bg:, так fg:red none fg:blue все одно створить рядок без стилізування. bg:none встановлює типовий колір фону, таким чином, fg:red bg:none еквівалентно red або fg:red, а bg:green fg:red fg:none також еквівалентно fg:red або red. Використання none у поєднанні з іншими токенами в майбутньому може стати помилкою.

Визначення кольору може бути одним з наступних:

 • Один за стандартних кольорів термінала: black, red, green, blue, yellow, purple, cyan, white. Ви можете опціонально додавати префікс bright-, щоб отримати яскраву версію (наприклад, bright-white).
 • # за яким йде шестизначний шістнадцятковий код кольору. Цей код вказує на шістнадцятковий код RGB (opens new window).
 • Число від 0-255. Число визначає 8-бітний код кольору ANSI (opens new window).

Якщо для тексту та фону задано кілька кольорів, останній в рядку буде мати вищий пріоритет.

Не кожен рядок стилю буде правильно показуватись у кожному терміналі. Зокрема, існують такі відомі примхи: