# Налаштування

Щоб почати налаштування starship, створіть наступний файл: ~/.config/starship.toml.

mkdir -p ~/.config && touch ~/.config/starship.toml

Всі налаштування для starship виконуються в цьому TOML (opens new window) файлі:

# Отримання автозавершення вводу команд з config-schema.json
"$schema" = 'https://starship.rs/config-schema.json'

# Додавати порожні рядки між командними рядками
add_newline = true

# Заміняти символ '❯' в командному рядку на символ '➜'
[character] # Назва модуля, який ми налаштовуємо – 'character'
success_symbol = '[➜](bold green)' # Частина 'success_symbol' буде використовувати символ '➜' підсвічений значенням 'bold green'

# Вимкнути модуль package, повністю приховавши його в командному рядку
[package]
disabled = true

# Розташування файлу налаштувань

Ви можете змінити типове розташування файлу налаштувань за допомогою змінної середовища STARSHIP_CONFIG:

export STARSHIP_CONFIG=~/example/non/default/path/starship.toml

Так само і в PowerShell (Windows), можна додати цей рядок до $PROFILE:

$ENV:STARSHIP_CONFIG = "$HOME\example\non\default\path\starship.toml"

Або для Cmd (Windows), додайте рядок до вашого файлу starship.lua:

os.setenv('STARSHIP_CONFIG', 'C:\\Users\\user\\example\\non\\default\\path\\starship.toml')

# Ведення журналу

Стандартно starship виводить попередження та інформацію про помилки у файл ~/.cache/starship/session_${STARSHIP_SESSION_KEY}.log, де ключ сесії відповідає екземпляру вашого термінала. Це, однак, може бути змінено за допомогою змінної середовища STARSHIP_CACHE:

export STARSHIP_CACHE=~/.starship/cache

Так само і в PowerShell (Windows), можна додати цей рядок до $PROFILE:

$ENV:STARSHIP_CACHE = "$HOME\AppData\Local\Temp"

Або для Cmd (Windows), додайте рядок до вашого файлу starship.lua:

os.setenv('STARSHIP_CACHE', 'C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Temp')

# Термінологія

Модуль: Компонент командного рядка, що надає інформацію на основі контексту з вашої ОС. Наприклад, модуль "nodejs" показує версію Node.js, яка встановлена на вашому компʼютері, якщо ваша поточна тека є проєктом Node.js.

Змінна: менші субкомпоненти, що містять інформацію, що надається модулем. Наприклад, змінна "version" в модулі "nodejs" містить поточну версію Node.js.

Згідно з правилами, більшість модулів мають префікс стандартного кольору термінала (наприклад, via в "nodejs") та порожнє місце як суфікс.

# Рядки

В синтаксисі TOML текстові значення (opens new window) оголошуються за допомогою лапок ', ", ''', or """.

Наступні символи синтаксису Starship мають спеціальне призначення у форматуванні рядків і повинні бути екрановані, якщо ви хочете показувати їх як символи: $ [ ] ( ).

Символ Тип Примітки
' літерал менш екранований
" рядок більш екранований
''' багаторядковий літерал менш екранований
""" багаторядковий рядок більш екранований, нові рядки в оголошеннях можуть бути проігноровані

Наприклад:

# літерал
format = '☺\☻ '

# звичайний рядок
format = "☺\\☻ "

# екрановані службові символи Starship
format = '\[\$\] '

При використанні символів розриву рядків можна використовувати багаторядкові оголошення. Наприклад, якщо ви хочете вивести символ $ на новий рядок, такі значення для format є еквівалентними:

# для літералів
format = '''

\$'''

# для звичайних багаторядкових рядків
format = """

\\$"""

# для звичайних рядків
format = "\n\\$"

У звичайних рядках, символ нового рядка можна використовувати наступним чином, щоб уникнути його показу.

format = """
line1\
line1\
line1
line2\
line2\
line2
"""

# Формат рядків

Формат рядків це формат, з яким модуль виводить всі змінні. У більшості модулів є запис з назвою format, який налаштовує формат виводу модуля. Можна використовувати текст, змінні та текстові групи у форматуванні рядків.

# Змінна

Змінна починається з символу $, за яким йде назва змінної. Назва змінною може складатись лише з літер та цифр та символу _.

Наприклад:

 • '$version – це форматований рядок зі змінною з назвою version.
 • $git_branch$git_commit' – рядок з двома змінними git_branch і git_commit.
 • '$git_branch $git_commit' має дві змінні, розділені пробілом.

# Текстова група

Текстова група складається з двох різних частин.

Перша частина, яка вкладена у квадратні дужки [] – це форматований рядок. Ви можете додати текст, змінні або навіть вкладені текстові групи.

В наступній частині, що вкладена в круглі дужки (), міститься опис стилю рядка. Ця частина використовується для стилізації першої частини.

Наприклад:

 • '[on](red bold)' – виведе рядок on жирним шрифтом підсвічений червоним.
 • '[⌘ $version](bold green)' – виведе символ разом з вмістом змінної version жирним шрифтом підсвіченим зеленим.
 • '[a [b](red) c](green)' – виведе a b c, де b – червона, а a та c – зелені.

# Рядки стилів

Більшість модулів в starship дозволяють вам налаштовувати стилі їх виводу. Це робиться за допомогою запису (зазвичай style), який є рядком, що вказує на конфігурацію. Ось деякі приклади стилів поряд з тим, що вони роблять. За деталями щодо повного синтаксису зверніться до Довідника з розширеного налаштування.

 • 'fg:green bg:blue' – зелений текст на блакитному фоні
 • 'bg:blue fg:bright-green' – яскраво зелений текст на блакитному фоні
 • 'bold fg:27' – жирний текст з ANSI кольором (opens new window) 27
 • 'underline bg:#bf5700' – підкреслений текст на яскраво помаранчевому фоні
 • 'bold italic fg:purple' – жирний курсив пурпурового кольору
 • '' – явним чином вимикає всі стилі

Зверніть увагу, що те, як виглядатиме стиль, як буде залежати від вашого емулятора термінала. Наприклад, деякі емулятори терміналів будуть виділяти кольори замість показу жирного тексту, а також деякі кольорові теми використовують однакові значення для нормального і яскравого кольорів. Також, щоб отримати курсив, ваш термінал має містити його підтримку.

# Умовне форматування

Рядок з умовним форматуванням, огорнутий в круглі дужки ( та ), не буде показуватись якщо змінні в середині не містять значень.

Наприклад:

 • '(@$region)' – не буде показуватись, якщо змінна region дорівнює None чи є порожнім рядком, в іншому випадку вона буде показана разом з @, за яким йде значення регіону.
 • '(якийсь текст)' ніколи не буде показуватись, через те, що немає змінних, загорнутих в дужки.
 • Коли $combined є посиланням для \[$a$b\], '($combined)' не показуватиме нічого, лише якщо $a і $b одночасно містять None. Це працює так само й для '(\[$a$b\] )'.

# Негативний збіг

Багато модулів мають змінні detect_extensions, detect_files та detect_folders. Вони отримують перелік рядків для порівняння, чи в них є збіги, чи – немає. Символ для перевірки "негативного збігу" (негативний збіг – те що не має мати збігу з вказаним значенням) – '!' знак оклику, вказується на початку параметра, що перевіряється. Наявність будь-якого індикатора негативного збігу в теці призведе до того, що результат роботи модуля буде перевірятись на негативний збіг.

Розширення зіставляються як із символами після останньої крапки в назві файлу, так і з символами після першої крапки в назві файлу. Наприклад, foo.bar.tar.gz буде збігатись з bar.tar.gz і gz у змінній detect_extensions. Файли, назва яких починається з крапки, взагалі не вважаються такими, що мають розширення.

Щоб побачити, як це працює на практиці, ви можете шукати збіг для файлів TypeScript, але не для MPEG Transport Stream, таким чином:

detect_extensions = ['ts', '!video.ts', '!audio.ts']

# Командний рядок

Це перелік параметрів налаштувань, що використовуються для всього командного рядка.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format link Налаштовує формат командного рядка.
right_format '' Див Увімкнути командний рядок праворуч
scan_timeout 30 Тайм-аут для сканування файлів (у мілісекундах).
command_timeout 500 Тайм-аут для команд, виконаних starship (у мілісекундах).
add_newline true Вставити порожній рядок між командними рядками в оболонці.
palette '' Встановлює кольорову палітру використовуючи palettes.
palettes {} Колекція кольорових палітр, для призначення кольорів до назв визначених користувачем. Зверніть увагу, що кольорові палітри не можуть посилатися на їх власні визначення кольору.

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

# Використовуємо власний формат
format = '''
[┌───────────────────>](bold green)
[│](bold green)$directory$rust$package
[└─>](bold green) '''

# Чекаємо 10 мілісекунд, поки starship перевірить файли в поточній теці.
scan_timeout = 10

# Не додавати порожній рядок на початку командного рядка
add_newline = false

# Встановлює власну кольорову палітру 'foo'
palette = 'foo'

# Визначає власні кольори
[palettes.foo]
# Перевизначає наявний колір
blue = '21'
# Визначає новий колір
mustard = '#af8700'

# Стандартний формат командного рядка

Стандартне значення змінної format використовується для визначення вигляду командного рядка, якщо вона пуста або змінна format відсутня. Стандартне значення є таким, як зазначено нижче:

format = '$all'

# Є тотожним
format = """
$username\
$hostname\
$localip\
$shlvl\
$singularity\
$kubernetes\
$directory\
$vcsh\
$fossil_branch\
$git_branch\
$git_commit\
$git_state\
$git_metrics\
$git_status\
$hg_branch\
$pijul_channel\
$docker_context\
$package\
$c\
$cmake\
$cobol\
$daml\
$dart\
$deno\
$dotnet\
$elixir\
$elm\
$erlang\
$fennel\
$golang\
$guix_shell\
$haskell\
$haxe\
$helm\
$java\
$julia\
$kotlin\
$gradle\
$lua\
$nim\
$nodejs\
$ocaml\
$opa\
$perl\
$php\
$pulumi\
$purescript\
$python\
$raku\
$rlang\
$red\
$ruby\
$rust\
$scala\
$solidity\
$swift\
$terraform\
$vlang\
$vagrant\
$zig\
$buf\
$nix_shell\
$conda\
$meson\
$spack\
$memory_usage\
$aws\
$gcloud\
$openstack\
$azure\
$env_var\
$crystal\
$custom\
$sudo\
$cmd_duration\
$line_break\
$jobs\
$battery\
$time\
$status\
$os\
$container\
$shell\
$character"""

Якщо ви просто хочете розширити стандартний формат, можете використовувати $all; модулі, які ви явно додали до формату, не будуть подвоєні. Напр.

# Перемістити назву теки на другий рядок
format = '$all$directory$character'

# AWS

Модуль aws показує поточний регіон AWS і профіль, а також час, що залишився до кінця сесії при використанні тимчасових облікових даних. Для виводу модуль використовує змінні AWS_REGION, AWS_DEFAULT_REGION і AWS_PROFILE та файли ~/.aws/config і ~/.aws/credentials, коли треба.

Модуль показуватиме профіль якщо облікові дані знаходяться в ~/.aws/credentials або коли credential_process, sso_start_url, чи sso_session визначені в ~/.aws/config. Крім того, достатньо буде визначити будь-яку змінну AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_SECRET_ACCESS_KEY або AWS_SESSION_TOKEN. Якщо для параметра force_display встановлено значення true, уся доступна інформація буде показуватись, навіть якщо не буде виявлено жодних облікових даних відповідно до наведених вище умов.

Під час використання aws-vault (opens new window) профіль зчитується зі змінної AWS_VAULT, а дата закінчення терміну дії облікових даних зчитується зі змінної AWS_SESSION_EXPIRATION.

Під час використання awsu (opens new window) профіль читається зі змінної AWSU_PROFILE.

Під час використання AWSume (opens new window) профіль зчитується зі змінної AWSUME_PROFILE, а дата закінчення терміну дії облікових даних зчитується зі змінної AWSUME_EXPIRATION.

Під час використання saml2aws (opens new window) інформація про закінчення терміну дії, отримана з ~/.aws/credentials, повертається до ключа x_security_token_expires.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'on [$symbol($profile )(\($region\) )(\[$duration\] )]($style)' Формат модуля.
symbol '☁️ ' Символ, який використовується під час показу перед поточним профілем AWS.
region_aliases {} Таблиця псевдонімів регіону для показу на додачу до назви AWS.
profile_aliases {} Таблиця псевдонімів профілю для показу на додачу до назви AWS.
style 'bold yellow' Стиль модуля.
expiration_symbol X Символ, який показується, коли закінчився термін дії тимчасових облікових даних.
disabled false Вимикає модуль AWS.
force_display false Якщо true, інформація показується, навіть якщо credentials, credential_process або sso_start_url не вказано.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
region ap-northeast-1 Поточний регіон AWS
profile astronauts Поточний профіль AWS
duration 2h27m20s Термін дії тимчасових облікових даних
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклади

# Показати все

# ~/.config/starship.toml

[aws]
format = 'on [$symbol($profile )(\($region\) )]($style)'
style = 'bold blue'
symbol = '🅰 '
[aws.region_aliases]
ap-southeast-2 = 'au'
us-east-1 = 'va'
[aws.profile_aliases]
CompanyGroupFrobozzOnCallAccess = 'Frobozz'

# Показати регіон

# ~/.config/starship.toml

[aws]
format = 'on [$symbol$region]($style) '
style = 'bold blue'
symbol = '🅰 '
[aws.region_aliases]
ap-southeast-2 = 'au'
us-east-1 = 'va'

# Показати профіль

# ~/.config/starship.toml

[aws]
format = 'on [$symbol$profile]($style) '
style = 'bold blue'
symbol = '🅰 '
[aws.profile_aliases]
Enterprise_Naming_Scheme-voidstars = 'void**'

# Azure

Модуль azure показує поточну підписку Azure. Інформація заснована на назві стандартної підписки або імені користувача, як визначено у файлі ~/.azure/azureProfile.json.

# Параметри

Змінна Стандартно Опис
format 'on [$symbol($subscription)]($style) ' Формат для модуля Azure.
symbol '󰠅 ' Символ, який використовується.
style 'blue bold' Стиль, який використовується.
disabled true Вимикає модуль azure.
subscription_aliases {} Таблиця псевдонімів підписки для показу на додачу до назви підписки Azure.

# Приклади

# Показ назви підписки

# ~/.config/starship.toml

[azure]
disabled = false
format = 'on [$symbol($subscription)]($style) '
symbol = '󰠅 '
style = 'blue bold'

# Показ імені користувача

# ~/.config/starship.toml

[azure]
disabled = false
format = "on [$symbol($username)]($style) "
symbol = "󰠅 "
style = "blue bold"

# Показ псевдонімів підписки

# ~/.config/starship.toml

[azure.subscription_aliases]
very-long-subscription-name = 'vlsn'

# Battery

Модуль battery показує наскільки заряджена батарея пристрою і стан заряджання. Модуль показується лише тоді, коли заряд акумулятора пристрою нижче 10%.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
full_symbol '󰁹 ' Символ, повного заряду батареї.
charging_symbol '󰂄 ' Символ процесу заряджання.
discharging_symbol '󰂃 ' Символ, коли батарея розряджається.
unknown_symbol '󰁽 ' Символ, коли стан батареї невідомий.
empty_symbol '󰂎 ' Символ повністю розрядженої батареї.
format '[$symbol$percentage]($style) ' Формат модуля.
display link Граничні значення і стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль battery.

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[battery]
full_symbol = '🔋 '
charging_symbol = '⚡️ '
discharging_symbol = '💀 '

# Показ модуля Battery

Параметр конфігурації display використовується для визначення, коли має показуватись індикатор заряду батареї (threshold), який символ використовуватиметься (symbol) і як він виглядає (style). Якщо параметр display не встановлено. Стандартне значення є таким, як зазначено нижче:

[[battery.display]]
threshold = 10
style = 'bold red'

Типові значення для опції charging_symbol і discharging_symbol є відповідно типовими значеннями параметрів charging_symbol та discharging_symbol батареї.

# Параметри

Параметр display є масивом з наступної таблиці.

Параметр Стандартно Опис
threshold 10 Верхня межа для параметра.
style 'red bold' Стиль, який використовується, якщо параметр використовується.
charging_symbol Необов'язковий символ, що показується якщо параметр display використовується, стандартно використовується параметр charging_symbol.
discharging_symbol Необов'язковий символ, що показується якщо параметр display використовується, стандартно використовується параметр discharging_symbol.

# Приклад

[[battery.display]] # стиль 'bold red' та discharging_symbol, якщо заряд між 0% та 10%
threshold = 10
style = 'bold red'

[[battery.display]] # стиль 'bold yellow' та символ 💦, якщо заряд між 10% та 30%
threshold = 30
style = 'bold yellow'
discharging_symbol = '💦'

# якщо рівень заряду понад 30%, індикатор заряду не показується

# Buf

Модуль buf показує поточну встановлену версію Buf (opens new window). Типово, модуль показується, якщо всі наступні умови виконуються:

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'with [$symbol($version )]($style)' Формат для модуля buf.
version_format 'v${raw}' Формат версії.
symbol '🐃 ' Символ, який знаходиться перед версією Buf.
detect_extensions [] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['buf.yaml', 'buf.gen.yaml', 'buf.work.yaml'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] Які теки мають запускати цей модуль.
style 'bold blue' Стиль модуля.
disabled false Вимкнути модуль elixir.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v1.0.0 Версія buf
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[buf]
symbol = '🦬 '

# Bun

Модуль bun показує поточну встановлену версію рушія JavaScript – bun (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл bun.lockb
 • Поточна тека містить файл bunfig.toml

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🍞 ' Формат рядка, що представляє символ Bun.
detect_extensions [] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['bun.lockb', 'bunfig.toml'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold red' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль bun.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v0.1.4 Версія bun
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[bun]
format = 'via [🍔 $version](bold green) '

# C

Модуль c показує інформацію про ваш C компілятор. Стандартно модуль буде показаний, якщо поточна тека містить файли .c чи .h.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version(-$name) )]($style)' Формат рядка модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol 'C ' Символ, який знаходиться перед інформацією про компілятор
detect_extensions ['c', 'h'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files [] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
commands [ [ 'cc', '--version' ], [ 'gcc', '--version' ], [ 'clang', '--version' ] ] Як виявити компілятор
style 'bold 149' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль c.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
name clang Назва компілятора
version 13.0.0 Версія компілятора
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style Віддзеркалює значення параметра style

NB версія не має стандартного формату.

# Commands

Параметр commands отримує список команд для визначення версії та назви компілятора.

Кожна команда представлена списком з назви виконавчого файлу та аргументів, зазвичай ['myc', '--version']. Starship спробує виконати кожну команду, поки не отримає результат в STDOUT.

Якщо C-компілятор не підтримується цим модулем, ви можете зробити запит на GitHub (opens new window).

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[c]
format = 'via [$name $version]($style)'

# Character

Модуль character показує символ (зазвичай стрілку) поруч з текстом, який вводиться в терміналі.

Символ підкаже вам, чи була остання команда успішною, чи ні. Це можна зробити двома способами:

 • зміною кольору (red/green)
 • зміною символу (/)

Стандартно відбувається зміна кольору. Якщо ви також хочете змінювати й символ, подивитися на цей приклад.

WARNING

vimcmd_symbol працює лише з cmd, fish та zsh. vimcmd_replace_one_symbol, vimcmd_replace_symbol, and vimcmd_visual_symbol працює лише з fish через проблемою визначення режиму роботи в zsh (opens new window).

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format '$symbol ' Формат рядка, що знаходиться перед введенням тексту.
success_symbol '[❯](bold green)' Формат рядка, що знаходиться перед введенням тексту, якщо попередня команда була успішно виконана.
error_symbol '[❯](bold red)' Формат рядка, що знаходиться перед введенням тексту, якщо попередня команда не була успішно виконана.
vimcmd_symbol '[❮](bold green)' Формат рядка, що знаходиться перед введенням тексту, якщо оболонка перебуває у звичайному режимі vim.
vimcmd_replace_one_symbol '[❮](bold purple)' Формат рядка, що знаходиться перед введенням тексту, якщо оболонка перебуває у режимі vim replace_one.
vimcmd_replace_symbol '[❮](bold purple)' Формат рядка, що знаходиться перед введенням тексту, якщо оболонка перебуває у режимі заміни vim.
vimcmd_visual_symbol '[❮](bold yellow)' Формат рядка, що знаходиться перед введенням тексту, якщо оболонка перебуває у візуальному режимі vim.
disabled false Вимикає модуль character.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
symbol Віддзеркалює значення success_symbol, error_symbol, vimcmd_symbol або vimcmd_replace_one_symbol і подібне.

# Приклади

# З власним значком помилки

# ~/.config/starship.toml

[character]
success_symbol = '[➜](bold green) '
error_symbol = '[✗](bold red) '

# Без власного значка помилки

# ~/.config/starship.toml

[character]
success_symbol = '[➜](bold green) '
error_symbol = '[➜](bold red) '

# Значок vim

# ~/.config/starship.toml

[character]
vimcmd_symbol = '[V](bold green) '

# CMake

Модуль cmake показує поточну встановлену версію CMake (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл CMakeLists.txt
 • Поточна тека містить файл CMakeCache.txt

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '△ ' Символ, який йде перед версією cmak.
detect_extensions [] Які розширення повинні запускати цей модуль
detect_files ['CMakeLists.txt', 'CMakeCache.txt'] Назви файлів, які активують модуль
detect_folders [] Назви тек, що активують модуль
style 'bold blue' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль cmake.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v3.17.3 Версія cmake
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# COBOL / GNUCOBOL

Модуль cobol показує встановлену версію COBOL. Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файли .cob або .COB
 • Поточна тека містить файли .cbl або .CBL

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
symbol '⚙️ ' Символ, який знаходиться перед версією COBOL.
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
style 'bold blue' Стиль модуля.
detect_extensions ['cbl', 'cob', 'CBL', 'COB'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files [] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
disabled false Вимикає модуль cobol.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v3.1.2.0 Версія cobol
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Command Duration – час виконання

Модуль cmd_duration показує, скільки часу виконувалась остання команда. Модуль буде показаний лише в тому випадку, якщо на виконання команди пішло понад дві секунди або більше, ніж значення змінної min_time, якщо воно задане.

Не вмикайте DEBUG trap в Bash

Якщо ви запускаєте Starship у bash, не вмикайте DEBUG trap після запуску eval $(starship init $0), або цей модуль **** не працюватиме.

Користувачі Bash, яким потрібна функція preexec, можуть використовувати фреймворк bash_preexec від rcaloras (opens new window). Просто визначте масиви preexec_function і precmd_functions перед запуском eval $(starship init $0), а потім продовжуй як зазвичай.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
min_time 2_000 Найменший час виконання для показу (в мілісекундах).
show_milliseconds false Показувати мілісекунди на додачу для секунд.
format 'took [$duration]($style) ' Формат модуля.
style 'bold yellow' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль cmd_duration.
show_notifications false Показувати сповіщення на робочому столі після закінчення команди.
min_time_to_notify 45_000 Найменший час виконання для сповіщення (в мілісекундах).
notification_timeout Тривалість показу сповіщення (у мілісекундах). Якщо не налаштовано, час очікування сповіщень визначатиметься демоном. Не всі демони сповіщень підтримують цю опцію.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
duration 16m40s Час, витрачений на виконання команди
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[cmd_duration]
min_time = 500
format = 'underwent [$duration](bold yellow)'

# Conda

Модуль conda показує інформацію про поточне оточення Conda (opens new window), якщо змінна $CONDA_DEFAULT_ENV встановлена.

TIP

Це не призводить до придушення власного модифікатора командного рядка в conda. Можливо, вам доведеться виконати conda config --set changeps1 False.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
truncation_length 1 Кількість тек, на які повинен бути скорочений шлях середовища, якщо середовище було створено за допомогою conda create -p [path]. 0 – означає без скорочення. Також подивіться модуль directory.
symbol '🅒 ' Символ що передує назві оточення.
style 'bold green' Стиль модуля.
format 'via [$symbol$environment]($style) ' Формат модуля.
ignore_base true Ігнорувати середовище base.
disabled false Вимикає модуль conda.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
environment astronauts Поточне середовище conda
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[conda]
format = '[$symbol$environment](dimmed green) '

# Container

Модуль container показує символ та назву контейнера, коли ви перебуваєте в ньому.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
symbol '⬢' Символ, що показується під час перебування в контейнері
style 'bold red dimmed' Стиль модуля.
format '[$symbol \[$name\]]($style) ' Формат модуля.
disabled false Вимикає модуль container.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
name fedora-toolbox:35 Назва контейнера
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[container]
format = '[$symbol \[$name\]]($style) '

# Crystal

Модуль crystal показує поточну встановлену версію Crystal (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл shard.yml
 • Поточна тека містить файл .cr

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
symbol '🔮 ' Символ, який знаходиться перед версією crystal.
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
style 'bold red' Стиль модуля.
detect_extensions ['cr'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['shard.yml'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
disabled false Вимикає модуль crystal.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v0.32.1 Версія crystal
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[crystal]
format = 'via [✨ $version](bold blue) '

# Daml

Модуль daml показує поточну версію SDK Daml (opens new window), коли ви перебуваєте в кореневій теці проєкту Daml. sdk-version у файлі daml.yaml буде використовуватись, якщо значення не буде перевизначене змінною оточення DAML_SDK_VERSION. Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл daml.yaml

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol 'Λ ' Формат рядка, що представляє символ Daml
style 'bold cyan' Стиль модуля.
detect_extensions [] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['daml.yaml'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
disabled false Вимикає модуль daml.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v2.2.0 Версія daml
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[daml]
format = 'via [D $version](bold bright-green) '

# Dart

Модуль dart показує поточну встановлену версію Dart (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл .dart
 • Поточна тека містить файл .dart_tool
 • Поточна тека містить файли pubspec.yaml, pubspec.yml або pubspec.lock

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🎯 ' Формат рядка, що представляє символ Dart
detect_extensions ['dart'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['pubspec.yaml', 'pubspec.yml', 'pubspec.lock'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders ['.dart_tool'] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold blue' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль dart.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v2.8.4 Версія dart
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[dart]
format = 'via [🔰 $version](bold red) '

# Deno

Модуль deno показує поточну встановлену версію Deno (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файли deno.json, deno.jsonc, mod.ts, mod.js, deps.ts чи deps.js

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🦕 ' Формат рядка, що представляє символ Deno
detect_extensions [] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['deno.json', 'deno.jsonc', 'mod.ts', 'mod.js', 'deps.ts', 'deps.js'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'green bold' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль deno.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v1.8.3 Версія deno
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[deno]
format = 'via [🦕 $version](green bold) '

# Directory

Модуль directory показує шлях до поточної теки, урізаючи його до трьох останніх батьківських тек. Шлях до теки також буде скорочений до кореня git-репозиторію, якому ви перебуваєте.

Якщо використовується параметр fish_style_pwd_dir_length, замість того, щоб приховувати скорочений шлях, ви побачите скорочену назву кожної теки в залежності від числа, яке ви вказали для цього параметра.

Наприклад, маємо ~/Dev/Nix/nixpkgs/pkgs де nixpkgs є коренем репозиторію, а параметр — 1. Ви побачите ~/D/N/nixpkgs/pkgs, тоді як до цього було nixpkgs/pkg.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
truncation_length 3 Кількість батьківських тек, до яких слід скоротити шлях до поточної теку.
truncate_to_repo true Скорочувати чи ні шлях до кореня git-репозиторію, коли ви перебуваєте в ньому.
format '[$path]($style)[$read_only]($read_only_style) ' Формат модуля.
style 'bold cyan' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль directory.
read_only '🔒' Символ, який вказує, що поточна тека доступна лише для читання.
read_only_style 'red' Стиль символу для елементів read only.
truncation_symbol '' Символ на початку урізаних шляхів. напр: '…/'
before_repo_root_style Стиль частини шляху, що передує кореню git-репозиторію. Стандартне значення дорівнює style.
repo_root_style Стиль кореня git-репозиторію. Стандартне значення дорівнює style.
repo_root_format '[$before_root_path]($before_repo_root_style)[$repo_root]($repo_root_style)[$path]($style)[$read_only]($read_only_style) ' Формат git-репозиторію, коли задані before_repo_root_style та repo_root_style.
home_symbol '~' Символ, що позначає домашню теку.
use_os_path_sep true Використовувати розділювач шляхів, що притаманній вашій OS, замість того, щоб завжди використовувати / (напр \ у Windows)
Цей модуль має декілька додаткових опцій, які контролюють показ шляхів до тек.
Додатковий параметр Стандартно Опис
substitutions Таблиця підстановок, які буде зроблена у шляху теки.
fish_style_pwd_dir_length 0 Кількість символів, які використовуються при застосуванні логіки шляху fish shell pwd.
use_logical_path true Якщо true показувати логічний шлях оболонки через PWD або --logical-path. Якщо false – показувати шлях фізичної файлової системи з розвʼязанням шляхів для символічних посилань.

substitutions дозволяє визначити довільні заміни літер рядків, що зустрічаються в шляху, наприклад, довга префікси мережа або теки розробки (в Java). Зауважте, що це відключить стиль fish у PWD.

[directory.substitutions]
'/Volumes/network/path' = '/net'
'src/com/long/java/path' = 'mypath'

fish_style_pwd_dir_length взаємодіє зі стандартними опціями скорочення, по-перше, що може бути дивним, якщо значення не нуль, замість цього будуть показуватись компоненти шляху, які звичайно скорочені, зі вказаною кількістю символів. Наприклад, шлях /built/this/on/on/rock/and/roll, який зазвичай показуватиметься як rock/and/roll, буде показаний як /b/t/c/o/rock/and/roll з fish_style_pwd_dir_length = 1 — шлях компонентів, які зазвичай вилучаються, показуються одним символом. Для fish_style_pwd_dir_length = 2 це буде /bu/th/ci/on/rock/and/roll.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
path 'D:/Projects' Поточний шлях до теки
style* 'black bold dimmed' Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

Git-репозиторії мають додаткові змінні.

Розгляньмо шлях /path/to/home/git_repo/src/lib

Змінна Приклад Опис
before_root_path Шлях до кореневої теки git
repo_root 'git_repo' Назва кореневої теки git
path '/src/lib' Залишок шляху
style 'black bold dimmed' Віддзеркалює значення параметра style
repo_root_style 'underline white' Стиль кореневої теки git

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[directory]
truncation_length = 8
truncation_symbol = '…/'

# Docker Context

Модуль docker_context показує поточний Docker context (opens new window) якщо його не встановлено у default, або якщо DOCKER_MACHINE_NAME DOCKER_HOST або DOCKER_CONTEXT змінні середовища встановлені (оскільки вони призначені для перевизначення контексту).

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol$context]($style) ' Формат модуля.
symbol '🐳 ' Символ, який знаходиться перед Docker context.
only_with_files true Показувати, лише коли є збіг
detect_extensions [] Які розширення мають запускати цей модуль (потрібно щоб в only_with_files було true).
detect_files ['docker-compose.yml', 'docker-compose.yaml', 'Dockerfile'] Які імена файлів мають запускати цей модуль (потрібно щоб в only_with_files було true).
detect_folders [] Які теки мають запускати цей модуль (потрібно щоб в only_with_files було true).
style 'blue bold' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль docker_context.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
context test_context Поточний docker context
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[docker_context]
format = 'via [🐋 $context](blue bold)'

# Dotnet

Модуль dotnet показує відповідну версію .NET Core SDK (opens new window) для поточної теки. Якщо SDK закріплена в поточній теці, показується закріплена версія. В іншому випадку модуль покаже останню встановлену версію SDK.

Стандартно модуль буде показаний в командному рядку, коли один чи більше з наступних файлів є в теці:

 • global.json
 • project.json
 • Directory.Build.props
 • Directory.Build.targets
 • Packages.props
 • *.csproj
 • *.fsproj
 • *.xproj

Вам також знадобиться .NET Core SDK, встановлений для того, щоб використовувати його правильно.

Всередині, цей модуль використовує власний механізм для виявлення версій. Як правило, він удвічі швидший ніж запуск dotnet --version, але він може показувати некоректну версію, якщо ваш проєкт .NET має не звичайне розташування тек. Якщо точність важливіша за швидкість, ви можете вимкнути механізм встановивши heuristic = false в налаштуваннях модуля.

Модуль також показуватиме Target Framework Monamework (https://docs.microsoft. om/en-us/dotnet/standard/frameworks#supported-target-frameworks (opens new window)), коли у поточній теці є файл .csproj.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )(🎯 $tfm )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '.NET ' Символ, який знаходиться перед версією dotnet.
heuristic true Використовувати швидший алгоритм визначення версії, щоб ваш starship залишався швидким.
detect_extensions ['csproj', 'fsproj', 'xproj'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['global.json', 'project.json', 'Directory.Build.props', 'Directory.Build.targets', 'Packages.props'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] Які теки мають запускати цей модуль.
style 'bold blue' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль dotnet.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v3.1.201 Версія dotnet sdk
tfm netstandard2.0 Псевдонім Target Framework, на який націлено поточний проєкт
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[dotnet]
symbol = '🥅 '
style = 'green'
heuristic = false

# Elixir

Модуль elixir показує поточну встановлену версію Elixir (opens new window) та Erlang/OTP (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл mix.exs.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version \(OTP $otp_version\) )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '💧 ' Символ, який знаходиться перед версією Elixir/Erlang.
detect_extensions [] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['mix.exs'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] Які теки мають запускати цей модуль.
style 'bold purple' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль elixir.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v1.10 Версія elixir
otp_version Версія otp elixir
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[elixir]
symbol = '🔮 '

# Elm

Модуль elm показує поточну встановлену версію Elm (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл elm.json
 • Поточна тека містить файл elm-package.json
 • Поточна тека містить файл .elm-version
 • Поточна тека містить файл elm-stuff
 • The current directory contains .elm files

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🌳 ' Формат рядка, що представляє символ Elm.
detect_extensions ['elm'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['elm.json', 'elm-package.json', '.elm-version'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders ['elm-stuff'] Які теки мають запускати цей модуль.
style 'cyan bold' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль elm.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v0.19.1 Версія elm
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[elm]
format = 'via [ $version](cyan bold) '

# Environment Variable

Модуль env_var показує поточне значення обраних змінних середовища. Модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Параметр variable відповідає наявній змінній середовища
 • Параметр variable не визначено, але є параметр default

TIP

Порядок в якому модуль env_var показується може встановлюватись індивідуально додавання ${env_var.foo} в format верхнього рівня (через те, що використовуються крапки, потрібно використовувати ${...}). Типово, модуль env_var покаже усі модулі env_var, в тому порядку того, як вони були визначені.

TIP

Кілька змінних оточення можуть бути показані за допомоги .. (див. приклад) Якщо опції конфігурації variable не встановлено, модуль показуватиме значення змінної після символу . під назвою.

Приклад: наступна конфігурація показуватиме значення змінної середовища USER

# ~/.config/starship.toml

[env_var.USER]
default = 'unknown user'

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
symbol "" Символ, який знаходиться перед значенням variable.
variable Змінна середовища для показу.
default Стандартне значення буде показане, якщо змінні для показу не визначені.
format "with [$env_value]($style) " Формат модуля.
description "<env_var module>" Опис модуля, який показується під час запуску starship explain.
disabled false Вимикає модуль env_var.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
env_value Windows NT (якщо variable буде $OS) Значення змінної оточення з параметра variable
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* black bold dimmed Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[env_var]
variable = 'SHELL'
default = 'unknown shell'

Показ кількох змінних оточення:

# ~/.config/starship.toml

[env_var.SHELL]
variable = 'SHELL'
default = 'unknown shell'
[env_var.USER]
default = 'unknown user'

# Erlang

Модуль erlang показує поточну встановлену версію Erlang/OTP (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл rebar.config.
 • Поточна тека містить файл erlang.mk.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol ' ' Символ, який знаходиться перед версією erlang.
style 'bold red' Стиль модуля.
detect_extensions [] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['rebar.config', 'elang.mk'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] Які теки мають запускати цей модуль.
disabled false Вимикає модуль erlang.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v22.1.3 Версія erlang
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[erlang]
format = 'via [e $version](bold red) '

# Fennel

Модуль fennel показує поточну встановлену версію Fennel (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл .fnl

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🧅 ' Символ, який знаходиться перед версією fennel.
style 'bold green' Стиль модуля.
detect_extensions [fnl] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files [] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] Які теки мають запускати цей модуль.
disabled false Вимикає модуль fennel.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v1.2.1 Версія fennel
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[fennel]
symbol = '⫰ '

# Fill

Модуль fill заповнює простір в рядку вказаним символом. Якщо використовується кілька модулів fill, вони можуть заповнювати рядок рівномірно розподіляючи його довжину між собою. Це корисно для форматування інших модулів.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
symbol '.' Символ, який використовується для заповнення рядка.
style 'bold black' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль fill

# Приклад

# ~/.config/starship.toml
format = 'AA $fill BB $fill CC'

[fill]
symbol = '-'
style = 'bold green'

Створить рядок, що виглядатиме наступним чином:

AA -------------------------------------------- BB -------------------------------------------- CC

# Fossil Branch

Модуль fossil_branch показує назву активної гілки у вашій поточній теці.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'on [$symbol$branch]($style) ' Формат модуля. Використовуйте '$branch для посилання на поточну гілку.
symbol ' ' Символ, що використовується перед назвою гілки у вашій поточній теці.
style 'bold purple' Стиль модуля.
truncation_length 2^63 - 1 Скорочує назву гілки Fossil до N графем
truncation_symbol '…' Символ, що використовується для позначення назви гілки, яка була скорочена. Ви можете використовувати '', щоб нічого не показувати.
disabled true Вимикає модуль fossil_branch.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
branch trunk Поточна гілка Fossil
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[fossil_branch]
symbol = '🦎 '
truncation_length = 4
truncation_symbol = ''

# Google Cloud (gcloud)

Модуль gcloud показує поточну конфігурацію gcloud (opens new window) CLI. Він базується на файлі ~/.config/gcloud/active_config та на ~/.config/gcloud/configurations/config_{CONFIG NAME} і на змінній оточення CLOUDSDK_CONFIG.

Коли модуль увімкнено, він завжди буде активним, якщо не встановлено параметр detect_env_vars, в такому випадку модуль буде активним лише коли буде встановлено одну зі змінних середовища.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'on [$symbol$account(@$domain)(\($region\))]($style) ' Формат модуля.
symbol '☁️ ' Символ, який використовується під час показу перед поточним профілем GCP.
region_aliases {} Таблиця псевдонімів регіону для показу на додачу до назви GCP.
project_aliases {} Таблиця псевдонімів проєкту для показу на додачу до назви GCP.
detect_env_vars [] Які змінні середовища повинні запускати цей модуль
style 'bold blue' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль gcloud.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
region us-central1 Поточний регіон GCP
account foo Поточний профіль GCP
domain example.com Поточний домен профілю GCP
project Поточний проєкт GCP
active default Назва активної конфігурації з ~/.config/gcloud/active_config
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклади

# Показувати обліковий запис та проєкт

# ~/.config/starship.toml

[gcloud]
format = 'on [$symbol$account(@$domain)(\($project\))]($style) '

# Показувати тільки назву активної конфігурації

# ~/.config/starship.toml

[gcloud]
format = '[$symbol$active]($style) '
style = 'bold yellow'

# Показувати обліковий запис та псевдо регіону

# ~/.config/starship.toml

[gcloud]
symbol = '️🇬️ '
[gcloud.region_aliases]
us-central1 = 'uc1'
asia-northeast1 = 'an1'

# Показувати обліковий запис та псевдо проєкту

# ~/.config/starship.toml

[gcloud]
format = 'on [$symbol$account(@$domain)(\($project\))]($style) '
[gcloud.project_aliases]
very-long-project-name = 'vlpn'

# Git Branch

Модуль git_branch показує активну гілку репозиторію у вашій поточній теці.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
always_show_remote false Показує назву віддаленої відстежуваної гілки, навіть якщо вона збігається з назвою локальної гілки.
format 'on [$symbol$branch(:$remote_branch)]($style) ' Формат модуля. Використовуйте '$branch для посилання на поточну гілку.
symbol ' ' Формат рядка, що представляє символ гілки git.
style 'bold purple' Стиль модуля.
truncation_length 2^63 - 1 Скорочує назву гілки git до N графем.
truncation_symbol '…' Символ, що використовується для позначення назви гілки, яка була скорочена. Ви можете використовувати '', щоб нічого не показувати.
only_attached false Показувати назву гілки тільки коли вона не у відʼєднаному від HEAD стані.
ignore_branches [] Перелік назв, які не треба показувати. Корисно для 'master' або 'main'.
disabled false Вимикає модуль git_branch.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
branch master Назва поточної гілки, показується HEAD, якщо зараз немає поточної гілки (напр. git detached HEAD).
remote_name origin Назва віддаленої гілки.
remote_branch master Назва гілки, що відстежується у remote_name.
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[git_branch]
symbol = '🌱 '
truncation_length = 4
truncation_symbol = ''
ignore_branches = ['master', 'main']

# Git Commit

Модуль git_commit показує поточний хеш коміту, а також теґ (якщо він є) репозиторію у вашій поточній теці.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
commit_hash_length 7 Довжина хешу коміта.
format '[\($hash$tag\)]($style) ' Формат модуля.
style 'bold green' Стиль модуля.
only_detached true Показувати хеш коміту тільки коли HEAD у відʼєднаному стані
tag_disabled true Вимикає показ теґів в модулі git_commit.
tag_max_candidates 0 Впродовж скількох комітів показувати теґ. Стандартно дозволяється тільки безпосередній збіг.
tag_symbol ' 🏷 ' Символ теґу
disabled false Вимикає модуль git_commit.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
hash b703eb3 Хэш коміту git
tag v1.0.0 Назва теґу, якщо увімкнено показ інформації про теґ.
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[git_commit]
commit_hash_length = 4
tag_symbol = '🔖 '

# Git State

Модуль git_state показується в теках, які є частиною репозиторію git, під час виконання операцій на зразок REBASING, _BISECTING</1 > тощо. Інформація про прогрес операції (наприклад, REBASING 3/10), також буде показана якщо вона доступна.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
rebase 'REBASING' Формат рядка під час процесу rebase.
merge 'MERGING' Формат рядка під час процесу merge.
revert 'REVERTING' Формат рядка під час процесу revert.
cherry_pick 'CHERRY-PICKING' Формат рядка під час процесу cherry-pick.
bisect 'BISECTING' Формат рядка під час процесу bisect.
am 'AM' Формат рядка під час процесу apply-mailbox (git am).
am_or_rebase 'AM/REBASE' Формат рядка під час процесу apply-mailbox або rebase.
style 'bold yellow' Стиль модуля.
format '\([$state( $progress_current/$progress_total)]($style)\) ' Формат модуля.
disabled false Вимикає модуль git_state.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
state REBASING Поточний стан репозиторію
progress_current 1 Прогрес поточної операції
progress_total 2 Загальний прогрес операції
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[git_state]
format = '[\($state( $progress_current of $progress_total)\)]($style) '
cherry_pick = '[🍒 PICKING](bold red)'

# Git Metrics

Модуль git_metrics покаже кількість доданих та видалених рядків у поточному репозиторії git.

TIP

За замовчуванням цей модуль вимкнутий. Щоб його увімкнути, встановіть значення параметра disabled в false у вашому файлі налаштувань.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
added_style 'bold green' Стиль для показу кількості доданих рядків.
deleted_style 'bold red' Стиль для показу кількості видалених рядків.
only_nonzero_diffs true Показувати стан лише для змінених елементів.
format '([+$added]($added_style) )([-$deleted]($deleted_style) )' Формат модуля.
disabled true Вимикає модуль git_metrics.
ignore_submodules false Ігнорувати зміни в субмодулях

# Змінні

Змінна Приклад Опис
added 1 Поточна кількість доданих рядків
deleted 2 Поточна кількість видалених рядків
added_style* Віддзеркалює значення параметра added_style
deleted_style* Віддзеркалює значення параметра deleted_style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[git_metrics]
added_style = 'bold blue'
format = '[+$added]($added_style)/[-$deleted]($deleted_style) '

# Git Status

Модуль git_status показує символ, що описує стан репозиторію в поточній теці.

TIP

Модуль Git Status дуже повільно працює в теках Windows у середовищі WSL (наприклад, під /mnt/c/). Ви можете вимкнути модуль або використати windows_starship для використання Windows-native Starship git_status для цих шляхів.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format '([\[$all_status$ahead_behind\]]($style) )' Стандартний формат git_status
conflicted '=' Ця гілка конфлікт злиття.
ahead '⇡' Формат ahead
behind '⇣' Формат behind
diverged '⇕' Формат diverged
up_to_date '' Формат up_to_date
untracked '?' Формат untracked
stashed '$' Формат stashed
modified '!' Формат modified
staged '+' Формат staged
renamed '»' Формат renamed
deleted '✘' Формат deleted
typechanged "" Формат typechange
style 'bold red' Стиль модуля.
ignore_submodules false Ігнорувати зміни в субмодулях.
disabled false Вимикає модуль git_status.
windows_starship Використовуйте цей (Linux) шлях до виконуваного файлу у Windows для показу git_status у випадку шляхів Windows у WSL.

# Змінні

Наступні змінні можуть бути використані у format:

Змінна Опис
all_status Скорочення для $conflicted$stashed$deleted$renamed$modified$staged$untracked
ahead_behind Показує diverged, ahead, behind чи up_to_date в залежності від поточного стану репозиторію.
conflicted Показує conflicted, коли поточна гілка має конфлікт злиття.
untracked Показує untracked коли в робочій теці є файли що ще не включені до відстеження у репозиторії.
stashed Показує stashed за наявності stash у локальному репозиторії.
modified Показує modified коли в робочій теці є змінені файли.
staged Показує staged, коли нові фали були додані до простору staging.
renamed Показує renamed коли перейменовані файли було додано до простору staging.
deleted Показує deleted коли інформація про видалення файлів була додана до простору staging.
typechanged Показує typechange коли інформація про файл була змінена у просторі staging.
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

Наступні змінні можуть бути використані у diverged:

Змінна Опис
ahead_count Кількість комітів на яку поточна гілка випереджає відстежувану
behind_count Кількість комітів на яку поточна гілка відстає від відстежуваної

Наступні змінні можуть використовуватись у conflicted, ahead, behind, untracked, stashed, modified, staged, renamed та deleted:

Змінна Опис
count Показує кількість файлів

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[git_status]
conflicted = '🏳'
ahead = '🏎💨'
behind = '😰'
diverged = '😵'
up_to_date = '✓'
untracked = '🤷'
stashed = '📦'
modified = '📝'
staged = '[++\($count\)](green)'
renamed = '👅'
deleted = '🗑'

Показує кількість комітів ahead/behind

# ~/.config/starship.toml

[git_status]
ahead = '⇡${count}'
diverged = '⇕⇡${ahead_count}⇣${behind_count}'
behind = '⇣${count}'

Використання виконавчого файлу Windows Starship у Windows у шляхах WSL

# ~/.config/starship.toml

[git_status]
windows_starship = '/mnt/c/Users/username/scoop/apps/starship/current/starship.exe'

# Go

Модуль golang показує поточну встановлену версію Go (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл go.mod
 • Поточна тека містить файл go.sum
 • Поточна тека містить файл go.work
 • Поточна тека містить файл glide.yaml
 • Поточна тека містить файл Gopkg.yml
 • Поточна тека містить файл Gopkg.lock
 • Поточна тека містить файл .go-version
 • Поточна тека містить теку Godeps
 • Поточна тека містить файл .go

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🐹 ' Формат рядка, що представляє символ Go.
detect_extensions ['go'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['go.mod', 'go.sum', 'go.work', 'glide.yaml', 'Gopkg.yml', 'Gopkg.lock', '.go-version'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders ['Godeps'] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold cyan' Стиль модуля.
not_capable_style 'bold red' Стиль модуля, коли директиви go з файлу go.mod не збігаються з встановленою версією Go.
disabled false Вимикає модуль golang.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v1.12.1 Версія go
mod_version 1.16 вимоги до версії go, як зазначено у директиві go.mod. Буде показано лише коли потрібна версія не збігається з версією go.
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[golang]
format = 'via [🏎💨 $version](bold cyan) '

# Використання mod_version

# ~/.config/starship.toml

[golang]
format = 'via [$symbol($version )($mod_version )]($style)'

# Guix-shell

Модуль guix_shell показує середовище guix-shell (opens new window). Модуль буде показано, коли ви перебуваєте в середовищі guix-shell.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol]($style) ' Формат модуля.
symbol "🐃 " Формат рядка, що представляє символ guix-shell.
style "yellow bold" Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль guix_shell.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[guix_shell]
disabled = true
format = 'via [🐂](yellow bold) '

# Gradle

Модуль gradle показує версію Gradle Wrapper (opens new window) що використовується в теці проєкту.

Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить теку gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties.
 • Поточна тека містить файли .gradle або .gradle.kts.

Модуль gradle може лише зчитувати версію Gradle Wrapper з вашого файлу налаштувань, ми не запускаємо на виконання вашу обгортку з міркувань безпеки.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format "via [$symbol($version )]($style)" Формат модуля.
version_format "v${raw}" Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol "🅶 " Формат рядка, що представляє символ Gradle.
detect_extensions ["gradle", "gradle.kts"] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files [] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders ["gradle"] В яких теках цей модуль має запускатись.
style "bold bright-cyan" Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль gradle.
recursive false Дозволяє рекурсивний пошук теки gradle.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v7.5.1 Версія gradle
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Haskell

Модуль haskell знаходить поточну версію GHC та/або Stack snapshot.

Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл stack.yaml
 • Поточна тека містить файли .hs, .cabal або .hs-boot

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
symbol 'λ ' Формат рядка, що представляє символ Haskell
detect_extensions ['hs', 'cabal', 'hs-boot'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['stack.yaml', 'cabal.project'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold purple' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль haskell.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version ghc_version або snapshot в залежності від того, чи є поточний проєкт проєктом Stack
snapshot lts-18.12 Поточний обраний Stack snapshot
ghc_version 9.2.1 Встановлена версія GHC
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Haxe

Модуль haxe показує поточну встановлену версію Haxe (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файли project.xml, Project.xml, додаток. ml, haxelib.json, hxformat.json або .haxerc
 • Поточна тека містить теку .haxelib або haxe_libraries
 • Поточна тека містить файли .hx або .hxml

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format "via [$symbol($version )]($style)" Формат модуля.
version_format "v${raw}" Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
detect_extensions ["hx", "hxml"] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ["project.xml", "Project.xml", "application.xml", "haxelib.json", "hxformat.json", ".haxerc"] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [".haxelib", "haxe_libraries"] Які теки мають запускати цей модуль.
symbol "⌘ " Формат рядка, що представляє символ Helm.
style "bold fg:202" Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль haxe.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v4.2.5 Версія haxe
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[haxe]
format = "via [⌘ $version](bold fg:202) "

# Helm

Модуль helm показує поточну встановлену версію Helm (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл helmfile.yaml
 • Поточна тека містить файл Chart.yaml

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
detect_extensions [] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['helmfile.yaml', 'Chart.yaml'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] Які теки мають запускати цей модуль.
symbol '⎈ ' Формат рядка, що представляє символ Helm.
style 'bold white' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль helm.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v3.1.1 Версія helm
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[helm]
format = 'via [⎈ $version](bold white) '

# Hostname

Модуль hostname показує назву хосту.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
ssh_only true Показувати назву хоста лише при підключенні через SSH.
ssh_symbol '🌐 ' Формат рядка для показу символу підключення до SSH-сеансу.
trim_at '.' Рядок, у якому назва хоста буде обрізано після першого збігу. '.' зупиниться після першої точки. '' вимкне будь-яке скорочення
format '[$ssh_symbol$hostname]($style) in ' Формат модуля.
style 'bold dimmed green' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль hostname.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
hostname computer Назва хосту
style* Віддзеркалює значення параметра style
ssh_symbol '🌏 ' Символ, який буде показаний, під час підʼєднання до SSH сесії

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[hostname]
ssh_only = false
format = '[$ssh_symbol](bold blue) on [$hostname](bold red) '
trim_at = '.companyname.com'
disabled = false

# Java

Модуль java показує поточну встановлену версію Java (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • В поточній теці містяться файли pom.xml, build.gradle.kts, build.sbt, .java-version, deps.edn, project.clj, build.boot або .sdkmanrc
 • Поточна тека містить файли з розширеннями .java, .class, .gradle, .jar, .clj або .cljc

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [${symbol}(${version} )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
detect_extensions ['java', 'class', 'gradle', 'jar', 'cljs', 'cljc'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['pom.xml', 'build.gradle.kts', 'build.sbt', '.java-version', 'deps.edn', 'project.clj', 'build.boot', '.sdkmanrc'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] Які теки мають запускати цей модуль.
symbol '☕ ' Формат рядка, що представляє символ Java
style 'red dimmed' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль java.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v14 Версія java
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[java]
symbol = '🌟 '

# Jobs

Модуль jobs показує поточну кількість завдань, що виконуються зараз. Модуль показуватиметься лише у випадку наявності фонових завдань. Модуль покаже кількість запущених завдань, якщо є хоча б 2 завдання, або більше за значення в number_threshold, за наявності. Модуль покаже символ, якщо є принаймні одне, чи більше за значення symbol_threshold, фонове завдання. Ви можете встановити обидва значення в 0, щоб завжди показувати символ і кількість завдань, навіть якщо виконується 0 завдань.

Стандартний функціонал:

 • 0 завдань -> нічого не показується.
 • 1 завдання -> показується symbol.
 • 2 чи більше завдань -> показується symbol + число.

WARNING

Модуль не підтримується в tcsh та nu.

WARNING

Параметр threshold є застарілим, але якщо ви бажаєте його використовувати, модуль буде показувати кількість запущених завдань, якщо у вас більше одного фонового завдання, або завдань більше за threshold. Якщо threshold встановлено у 0, то модуль також показуватиметься, коли немає запущених завдань.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
threshold* 1 Показувати кількість завдань, якщо вони перевищують значення.
symbol_threshold 1 Показувати символ symbol, якщо кількість завдань не менше symbol_threshold.
number_threshold 2 Показувати кількість завдань, якщо їх кількість не менша за number_threshold.
format '[$symbol$number]($style) ' Формат модуля.
symbol '✦' Змінна для визначення символу symbol.
style 'bold blue' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль jobs.

*: Цей параметр застарів, використовуйте параметри number_threshold і symbol_threshold замість цього.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
number 1 Кількість завдань
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[jobs]
символ = '+ '
number_threshold = 4
symbol_threshold = 0

# Julia

Модуль julia показує поточну встановлену версію Julia (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл Project.toml
 • Поточна тека містить файл Manifest.toml
 • Поточна тека містить файл .jl

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
detect_extensions ['jl'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['Project.toml', 'Manifest.toml'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] Які теки мають запускати цей модуль.
symbol 'ஃ ' Формат рядка, що представляє символ Julia.
style 'bold purple' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль julia.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v1.4.0 Версія julia
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[julia]
symbol = '∴ '

# Kotlin

Модуль kotlin показує поточну встановлену версію Kotlin (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файли, .kt або .kts

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
detect_extensions ['kt', 'kts'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files [] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] Які теки мають запускати цей модуль.
symbol '🅺 ' Формат рядка, що представляє символ Kotlin.
style 'bold blue' Стиль модуля.
kotlin_binary 'kotlin' Налаштовує бінарний файл kotlin, який Starship буде використовувати для отримання версії.
disabled false Вимикає модуль kotlin.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v1.4.21 Версія kotlin
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[kotlin]
symbol = '🅺 '
# ~/.config/starship.toml

[kotlin]
# Uses the Kotlin Compiler binary to get the installed version
kotlin_binary = 'kotlinc'

# Kubernetes

Показує поточну назву Kubernetes context (opens new window) та, якщо встановлено, простір імен, користувача та кластер з файлу kubeconfig. Простір імен повинен бути встановлений у файлі kubeconfig файл, це можна зробити через kubectl config set-context starship-context --namespace astronaut. Так само можна встановити користувача та кластер за допомогою kubectl config set-context starship-context --user starship-user та kubectl config set-context context context context --cluster starship-cluster, відповідно. Якщо параметр $KUBECONFIG встановлено, то модуль буде використовувати його, якщо ні — ~/.kube/config.

TIP

За замовчуванням цей модуль вимкнутий. Щоб його увімкнути, встановіть значення параметра disabled в false у вашому файлі налаштувань.

Коли модуль увімкнено, він завжди буде активним, якщо будь-який з параметрів detect_extensions, detect_files або detect_folders встановлені, модуль буде активним тільки в теках, що відповідають умовам.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
symbol '☸ ' Символ, що показується перед Кластером.
format '[$symbol$context( \($namespace\))]($style) in ' Формат модуля.
style 'cyan bold' Стиль модуля.
context_aliases {} Таблиця контекстних псевдонімів.
user_aliases {} Таблиця псевдонімів користувача.
detect_extensions [] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files [] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] Які теки мають запускати цей модуль.
disabled true Вимикає модуль kubernetes.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
context starship-context Поточна назва kubernetes context
namespace starship-namespace Якщо встановлено, поточний простір імен kubernetes
user starship-user Якщо встановлено, поточний користувач kubernetes
cluster starship-cluster Якщо встановлено, поточний кластер kubernetes
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[kubernetes]
format = 'on [⛵ ($user on )($cluster in )$context \($namespace\)](dimmed green) '
disabled = false
[kubernetes.context_aliases]
'dev.local.cluster.k8s' = 'dev'
'.*/openshift-cluster/.*' = 'openshift'
'gke_.*_(?P<var_cluster>[\w-]+)' = 'gke-$var_cluster'
[kubernetes.user_aliases]
'dev.local.cluster.k8s' = 'dev'
'root/.*' = 'root'

Показує модуль лише у теках, що містять файл k8s.

# ~/.config/starship.toml

[kubernetes]
disabled = false
detect_files = ['k8s']

# Регулярні вирази

Крім простого псевдоніма, context_aliases і user_aliases також підтримують розширене зіставлення та перейменування за допомогою регулярних виразів.

Регулярний вираз має збігатися в усьому kube context, на групи захоплення можна посилатися за допомогою $name і $N при заміні. Трохи більше пояснень в документації regex crate (opens new window).

Довгі автоматично згенеровані назви кластерів можуть бути визначені та скорочені за допомогою регулярних виразів:

[kubernetes.context_aliases]
# OpenShift contexts carry the namespace and user in the kube context: `namespace/name/user`:
'.*/openshift-cluster/.*' = 'openshift'
# Or better, to rename every OpenShift cluster at once:
'.*/(?P<var_cluster>[\w-]+)/.*' = '$var_cluster'

# Contexts from GKE, AWS and other cloud providers usually carry additional information, like the region/zone.
# The following entry matches on the GKE format (`gke_projectname_zone_cluster-name`)
# and renames every matching kube context into a more readable format (`gke-cluster-name`):
'gke_.*_(?P<var_cluster>[\w-]+)' = 'gke-$var_cluster'

# Line Break

Модуль line_break розділяє командний рядок на два рядки.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
disabled false Вимикає модуль line_break, перемикає вивід в один рядок.

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[line_break]
disabled = true

# Local IP

Модуль localip показує IPv4 адресу основного мережевого інтерфейсу.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
ssh_only true Показувати IP адресу лише при підключенні через SSH.
format '[$localipv4]($style) ' Формат модуля.
style 'bold yellow' Стиль модуля.
disabled true Вимикає модуль localip.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
localipv4 192.168.1.13 Містить основну адресу IPv4
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[localip]
ssh_only = false
format = '@[$localipv4](bold red) '
disabled = false

# Lua

Модуль lua показує поточну встановлену версію Lua (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл .lua-version
 • Поточна тека містить теку lua
 • Поточна тека містить файли з розширенням .lua

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🌙 ' Формат рядка, що представляє символ Lua.
detect_extensions ['lua'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['.lua-version'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders ['lua'] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold blue' Стиль модуля.
lua_binary 'lua' Налаштовує бінарний файл lua, який Starship буде використовувати для отримання версії.
disabled false Вимикає модуль lua.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v5.4.0 Версія lua
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[lua]
format = 'via [🌕 $version](bold blue) '

# Memory Usage

Модуль memory_usage показує поточне використання оперативної памʼяті та памʼяті файлу підкачки.

Стандартно використання файлу підкачки показується якщо його розмір не є нульовим.

TIP

За замовчуванням цей модуль вимкнутий. Щоб його увімкнути, встановіть значення параметра disabled в false у вашому файлі налаштувань.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
threshold 75 Приховати використання памʼяті, якщо не перевищено цей відсоток.
format 'via $symbol [${ram}( \| ${swap})]($style) ' Формат модуля.
symbol '🐏' Символ, який знаходиться перед значенням використання памʼяті.
style 'bold dimmed white' Стиль модуля.
disabled true Вимикає модуль memory_usage.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
ram 31GiB/65GiB Використана/загальна памʼять.
ram_pct 48% Відсоток завантаженості памʼяті системи.
swap** 1GiB/4GiB Розмір файлу підкачки.
swap_pct** 77% Процент завантаженості файлу підкачки.
symbol 🐏 Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Цю змінну можна використовувати лише як частину стилю рядка **: Інформація щодо файлів SWAP показується лише у разі наявності в поточній системі

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[memory_usage]
disabled = false
threshold = -1
symbol = ' '
style = 'bold dimmed green'

# Meson

Модуль meson показує поточний стан оточення розробки Meson.

Стандартно показується назва проєкту Meson, якщо встановлено $MESON_DEVENV.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
truncation_length 2^32 - 1 Скорочує назву проєкту до N графем.
truncation_symbol '…' Символ, що використовується для позначення назви проєкту, який було скорочено. Ви можете використовувати '', щоб нічого не показувати.
format 'via [$symbol$project]($style) ' Формат модуля.
symbol '⬢ ' Символ, який знаходиться перед назвою проєкту.
style 'blue bold' Стиль модуля.
disabled false Вимкнути модуль meson.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
project starship Поточна назва проєкту з Meson
symbol 🐏 Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[meson]
disabled = false
truncation_symbol = '--'
symbol = ' '
style = 'bold dimmed green'

# Mercurial Branch

Модуль hg_branch показує активну гілку та вершину репозиторію у вашій поточній теці.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
symbol ' ' Символ, що використовується перед закладкою hg чи назвою гілки у вашій поточній теці.
style 'bold purple' Стиль модуля.
format 'on [$symbol$branch(:$topic)]($style) ' Формат модуля.
truncation_length 2^63 - 1 Скорочує назву гілки/вершини до N графем
truncation_symbol '…' Символ, що використовується для позначення назви гілки, яка була скорочена.
disabled true Вимикає модуль hg_branch.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
branch master Поточна гілка mercurial
topic feature Поточна вершина mercurial
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[hg_branch]
format = 'on [🌱 $branch](bold purple)'
truncation_length = 4
truncation_symbol = ''

# Nim

Модуль nim показує поточну встановлену версію Nim (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл nim.cfg
 • Поточна тека містить файли з розширенням .nim
 • Поточна тека містить файли з розширенням .nims
 • Поточна тека містить файли з розширенням .nimble

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '👑 ' Символ, який знаходиться перед версією Nim.
detect_extensions ['nim', 'nims', 'nimble'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['nim.cfg'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold yellow' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль nim.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v1.2.0 Версія nimc
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[nim]
style = 'yellow'
symbol = '🎣 '

# Nix-shell

Модуль nix_shell показує середовище nix-shell (opens new window). Модуль буде показано, коли ви перебуваєте в середовищі nix-shell.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol$state( \($name\))]($style) ' Формат модуля.
symbol '❄️ ' Формат рядка, що представляє символ nix-shell.
style 'bold blue' Стиль модуля.
impure_msg 'impure' Формат рядка, який показується, коли оболонка (impure) нечиста.
pure_msg 'pure' Формат рядка, який показується, коли оболонка (pure) чиста.
unknown_msg '' Формат рядка, у випадку, коли стан невідомий.
disabled false Вимикає модуль nix_shell.
heuristic false Намагається визначити новий nix shell-стиль евристичними методами.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
state pure Стан nix-shell
name lorri Назва nix-shell
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[nix_shell]
disabled = true
impure_msg = '[impure shell](bold red)'
pure_msg = '[pure shell](bold green)'
unknown_msg = '[unknown shell](bold yellow)'
format = 'via [☃️ $state( \($name\))](bold blue) '

# Node.js

Модуль nodejs показує поточну встановлену версію Node.js (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл package.json
 • Поточна тека містить файл .node-version
 • Поточна тека містить файл .nvmrc
 • Поточна тека містить теку node_modules
 • Поточна тека містить файли з розширеннями .js, .mjs або .cjs
 • Поточна тека містить файли з розширеннями .ts, .mts чи .cts

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol ' ' Формат рядка, що представляє символ Node.js.
detect_extensions ['js', 'mjs', 'cjs', 'ts', 'mts', 'cts'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['package.json', '.node-version'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders ['node_modules'] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold green' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль nodejs.
not_capable_style bold red Стиль для модуля, коли версія рушія у package.json не відповідає версії Node.js.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v13.12.0 Версія node
engines_version >=12.0.0 вимоги до версії node, як зазначено в описі package.json. Буде показано лише коли потрібна версія не збігається з версією node.
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[nodejs]
format = 'via [🤖 $version](bold green) '

# OCaml

Модуль ocaml показує поточну встановлену версію OCaml (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файли з розширенням .opam або теку _opam
 • Поточна тека містить теку esy.lock
 • Поточна тека містить файли dune або dune-project
 • Поточна тека містить файли jbuild чи jbuild-ignore
 • Поточна тека містить файл .merlin
 • Поточна тека містить файли з розширеннями .ml, .mli, .re або .rei

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )(\($switch_indicator$switch_name\) )]($style)' Формат рядка модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🐫 ' Символ, який знаходиться перед версією OCaml.
global_switch_indicator '' Формат рядка для глобального перемикача OPAM.
local_switch_indicator '*' Формат рядка для локального перемикача OPAM.
detect_extensions ['opam', 'ml', 'mli', 're', 'rei'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['dune', 'dune-project', 'jbuild', 'jbuild-ignore', '.merlin'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders ['_opam', 'esy.lock'] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold yellow' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль ocaml.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v4.10.0 Версія ocaml
switch_name my-project Поточний перемикач OPAM
switch_indicator Віддзеркалює значення indicator для поточного перемикача OPAM
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[ocaml]
format = 'via [🐪 $version]($style) '

# Open Policy Agent

Модуль opa показує поточну встановлену версію OPA. Стандартно модуль буде показаний, якщо поточна тека містить файли .rego.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🪖 ' Формат рядка, що представляє символ OPA.
detect_extensions ['rego'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files [] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold blue' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль opa.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v0.44.0 Версія opa
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[opa]
format = 'via [⛑️ $version](bold red) '

# OpenStack

Модуль openstack показує поточну хмару OpenStack і проєкт. Модуль активний лише тоді, коли встановлено змінну оточення OS_CLOUD, і в цьому випадку він читатиме файл clouds.yaml із будь-якого з стандартного розташування (opens new window), щоб отримати поточний проєкт для використання.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'on [$symbol$cloud(\($project\))]($style) ' Формат модуля.
symbol '☁️ ' Символ, який використовується під час показу перед поточною хмарою OpenStack.
style 'bold yellow' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль openstack.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
cloud corp Поточна хмара OpenStack
project dev Поточний проєкт OpenStack
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[openstack]
format = 'on [$symbol$cloud(\($project\))]($style) '
style = 'bold yellow'
symbol = '☁️ '

# OS

Модуль os показує поточну операційну систему. Інформація про ОС отримується через os_info (opens new window).

WARNING

os_info (opens new window), що використовується в цьому модулі, може бути неточним для деяких систем.

TIP

За замовчуванням цей модуль вимкнутий. Щоб його увімкнути, встановіть значення параметра disabled в false у вашому файлі налаштувань.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format "[$symbol]($style)" Формат модуля.
style "bold white" Стиль модуля.
disabled true Вимикає модуль os.
symbols Таблиця символів для кожної операційної системи.

symbols дозволяє визначити довільні символи для кожного типу операційної системи. Типи операційних систем не визначені вашою конфігурацією, використовують стандартну таблицю символів, дивись нижче. На цю мить усі операційні системи, що підтримуються модулем, перераховані нижче. Якщо ви бажаєте додати операційну систему, то можете створити запит на функцію (opens new window).

# Це таблиця стандартних символів.
[os.symbols]
Alpaquita = "🔔 "
Alpine = "🏔️ "
Amazon = "🙂 "
Android = "🤖 "
Arch = "🎗️ "
Artix = "🎗️ "
CentOS = "💠 "
Debian = "🌀 "
DragonFly = "🐉 "
Emscripten = "🔗 "
EndeavourOS = "🚀 "
Fedora = "🎩 "
FreeBSD = "😈 "
Garuda = "🦅 "
Gentoo = "🗜️ "
HardenedBSD = "🛡️ "
Illumos = "🐦 "
Linux = "🐧 "
Mabox = "📦 "
Macos = "🍎 "
Manjaro = "🥭 "
Mariner = "🌊 "
MidnightBSD = "🌘 "
Mint = "🌿 "
NetBSD = "🚩 "
NixOS = "❄️ "
OpenBSD = "🐡 "
OpenCloudOS = "☁️ "
openEuler = "🦉 "
openSUSE = "🦎 "
OracleLinux = "🦴 "
Pop = "🍭 "
Raspbian = "🍓 "
Redhat = "🎩 "
RedHatEnterprise = "🎩 "
Redox = "🧪 "
Solus = "⛵ "
SUSE = "🦎 "
Ubuntu = "🎯 "
Unknown = "❓ "
Windows = "🪟 "

# Змінні

Змінна Приклад Опис
symbol 🎗️ Поточний символ операційної системи з розширеного параметра symbols
name Arch Linux Назва поточної операційної системи
type Arch Тип поточної операційної системи
codename Поточна кодова назва операційної системи, за наявності
edition Поточна редакція операційної системи, за наявності
version Поточна версія операційної системи, за наявності
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[os]
format = "on [($name )]($style)"
style = "bold blue"
disabled = false

[os.symbols]
Windows = " "
Arch = "Arch is the best! "

# Package Version

Модуль package показується, коли поточна тека є сховищем для пакунка, і показує його поточну версію. Наразі модуль підтримує такі пакунки: npm, nimble, cargo, poetry, python, composer, gradle, julia, mix, helm, shards, daml and dart.

 • npm (opens new window) — версія пакунка npm отримується з package.json з поточної теки
 • Cargo (opens new window) — версія пакунка cargo отримується з Cargo.toml з поточної теки
 • Nimble (opens new window) — версія пакунка nimble з файлу *.nimble з поточної теки, отримана командою nimble dump
 • Poetry (opens new window) — версія пакунка poetry отримується з pyproject.toml з поточної теки
 • Python (opens new window) — версія пакунка python отримана із PEP 621 (opens new window) сумісних файлів pyproject.toml чи setup.cfg у поточній теці
 • Composer (opens new window) — версія пакунка composer отримується з composer.json з поточної теки
 • Gradle (opens new window) — версія пакунка gradle отримується з build.gradle з поточної теки
 • Julia (opens new window) — версія пакунка отримується з Project.toml з поточної теки
 • Mix (opens new window) — версія пакунка mix отримується з mix.exs з поточної теки
 • Helm (opens new window) — версія чарту helm отримується з Chart.yaml з поточної теки
 • Maven (opens new window) — версія пакунка maven отримується з pom.xml з поточної теки
 • Meson (opens new window) — версія пакунка meson отримується з meson.build з поточної теки
 • Shards (opens new window) — версія пакунка shards отримується з shard.yml з поточної теки
 • V (opens new window) — версія пакунка vlang отримується з v.mod з поточної теки
 • SBT (opens new window) — версія пакунка sbt отримується з build.sbt з поточної теки
 • Daml (opens new window) — версія пакунка daml отримується з daml.yaml з поточної теки
 • Dart (opens new window) — версія пакунка dart отримується з pubspec.yaml з поточної теки

⚠️ Показується версія пакунка, сирці якого знаходяться у вашій поточній теці, а не у вашому менеджері пакунків.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'is [$symbol$version]($style) ' Формат модуля.
symbol '📦 ' Символ, який знаходиться перед версією пакунка.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
style 'bold 208' Стиль модуля.
display_private false Вмикає показ версій для приватних пакунків.
disabled false Вимикає модуль package.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v1.0.0 Версія вашого пакунка
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[package]
format = 'via [🎁 $version](208 bold) '

# Perl

Модуль perl показує поточну встановлену версію Perl (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файли Makefile.PL чи Build.PL
 • Поточна тека містить файли cpanfile або cpanfile.snapshot
 • Поточна тека містить файли, META.json або META.yml
 • Поточна тека містить файл .perl-version
 • Поточна тека містить файли .pl, .pm або .pod

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат рядка модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🐪 ' Символ, який знаходиться перед версією Perl
detect_extensions ['pl', 'pm', 'pod'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['Makefile.PL', 'Build.PL', 'cpanfile', 'cpanfile.snapshot', 'META.json', 'META.yml', '.perl-version'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold 149' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль perl.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v5.26.1 Версія perl
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[perl]
format = 'via [🦪 $version]($style) '

# PHP

Модуль php показує поточну встановлену версію PHP (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл composer.json
 • Поточна тека містить файл .php-version
 • Поточна тека містить файл .php

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🐘 ' Символ, який знаходиться перед версією PHP.
detect_extensions ['php'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['composer.json', '.php-version'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style '147 bold' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль php.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v7.3.8 Версія php
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[php]
format = 'via [🔹 $version](147 bold) '

# Pijul Channel

Модуль pijul_channel показує активний канал репозиторію у вашій поточній теці.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
symbol ' ' Символ, що використовується перед каналом pijul у вашій поточній теці.
style 'bold purple' Стиль модуля.
format 'on [$symbol$channel]($style) ' Формат модуля.
truncation_length 2^63 - 1 Скорочує назву каналу pijul до N графем
truncation_symbol '…' Символ, що використовується для позначення назви гілки, яка була скорочена.
disabled true Вимикає модуль pijul.

# Pulumi

Модуль pulumi показує імʼя поточного користувача та версію обраного Pulumi Stack (opens new window).

TIP

За замовчуванням, версія Pulumi не показана, тому що отримання версії потребує на порядок більше часу, ніж потрібно іншим плагінам (близько 70мc). Якщо ви все ще хочете увімкнути показ версії, дивіться приклад нижче.

Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • У поточній теці є або Pulumi.yaml або Pulumi.yml
 • Батьківська тека містить або Pulumi.yaml або Pulumi.yml, якщо для search_upwards не встановлено значення false

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($username@)$stack]($style) ' Формат рядка модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol ' ' Формат рядка перед стеком Pulumi.
style 'bold 5' Стиль модуля.
search_upwards true Дозволяє шукати файли налаштування pulumi у батьківських теках.
disabled false Вимикає модуль pulumi.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v0.12.24 Версія pulumi
stack dev Поточний стек Pulumi
username alice Поточне імʼя користувача Pulumi
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# З версією Pulumi

# ~/.config/starship.toml

[pulumi]
format = '[🛥 ($version )$stack]($style) '

# Без версії Pulumi

# ~/.config/starship.toml
[pulumi]
symbol = '🛥 '
format = '[$symbol$stack]($style) '

# PureScript

Модуль purescript показує поточну встановлену версію PureScript (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл spago.dhall
 • Поточна тека містить файли з розширенням .purs

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '<=> ' Символ, який знаходиться перед версією PureScript.
detect_extensions ['purs'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['spago.dhall'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold white' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль purescript.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version 0.13.5 Версія purescript
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[purescript]
format = 'via [$symbol$version](bold white)'

# Python

Модуль python показує поточну встановлену версію Python (opens new window) і поточне віртуальне середовище Python (opens new window), якщо воно активоване.

Якщо pyenv_version_name має значення true, показуватиметься назва версії pyenv. В іншому випадку буде показано номер версії з python --version.

Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл .python-version
 • Поточна тека містить файл Pipfile
 • Поточна тека містить файл __init__.py
 • Поточна тека містить файл pyproject.toml
 • Поточна тека містить файл requirements.txt
 • Поточна тека містить файл setup.py
 • Поточна тека містить файл tox.ini
 • Поточна тека містить файл .py.
 • Віртуальне середовище активовано

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [${symbol}${pyenv_prefix}(${version} )(\($virtualenv\) )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🐍 ' Формат рядка, що представляє символ Python
style 'yellow bold' Стиль модуля.
pyenv_version_name false Використовувати pyenv для отримання версії Python
pyenv_prefix pyenv Префікс перед версією pyenv, показується якщо pyenv використовується
python_binary ['python', 'python3', 'python2'] Налаштовує бінарні файли python, який Starship буде використовувати для отримання версії.
detect_extensions ['py'] Які розширення повинні запускати цей модуль
detect_files ['.python-version', 'Pipfile', '__init__.py', 'pyproject.toml', 'requirements.txt', 'setup.py', 'tox.ini'] Назви файлів, які активують модуль
detect_folders [] Назви тек, що активують модуль
disabled false Вимикає модуль python.

TIP

Змінна python_binary приймає як рядок, так список рядків. Starship спробує запустити кожен бінарний файл, поки це не дасть результат. Зауважте, що можна змінити двійковий файл, який використовується Starship, щоб отримати версію Python, а не параметрів, які використовуються.

Стандартні значення та порядок для python_binary було вибрано так, щоб спочатку ідентифікувати версію Python у середовищах virtualenv/conda (які наразі все ще додають python, незалежно від того, чи вказує він на python3 чи на python2). Це може мати побічний ефект: якщо у вас все ще встановлено системний Python 2, він може бути обраний перед будь-яким Python 3 (принаймні в дистрибутивах Linux, які завжди містять символічне посилання /usr/bin/python на Python 2). Якщо ви більше не працюєте з Python 2, але не можете видалити системний Python 2, змінивши його на 'python3', ви приховаєте будь-яку версію Python 2, див. приклад нижче.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version 'v3.8.1' Версія python
symbol '🐍 ' Віддзеркалює значення параметра symbol
style 'yellow bold' Віддзеркалює значення параметра style
pyenv_prefix 'pyenv ' Віддзеркалює значення параметра pyenv_prefix
virtualenv 'venv' Назва virtualenv

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[python]
symbol = '👾 '
pyenv_version_name = true
# ~/.config/starship.toml

[python]
# Використання лише двійкового файлу `python3` для отримання версії.
python_binary = 'python3'
# ~/.config/starship.toml

[python]
# Не запускати файли з розширенням py
detect_extensions = []
# ~/.config/starship.toml

[python]
# Показувати версію python з venv.
#
# Зауважте, що це працюватиме лише тоді, коли venv знаходиться всередині проєкту, і він працюватиме
# лише в теці, яка містить теку venv, якщо це нормально?
python_binary = ['./venv/bin/python', 'python', 'python3', 'python2']

# R

Модуль rlang показує поточну встановлену версію R (opens new window). Модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файли з розширенням .R.
 • Поточна тека містить файли з розширенням .Rd.
 • Поточна тека містить файли з розширенням .Rmd.
 • Поточна тека містить файли з розширенням .Rproj.
 • Поточна тека містить файли з розширенням .Rsx.
 • Поточна тека містить файл .Rprofile
 • Поточна тека містить файл .Rproj.user

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '📐' Формат рядка, що представляє символ R.
style 'blue bold' Стиль модуля.
detect_extensions ['R', 'Rd', 'Rmd', 'Rproj', 'Rsx'] Які розширення повинні запускати цей модуль
detect_files ['.Rprofile'] Назви файлів, які активують модуль
detect_folders ['.Rproj.user'] Назви тек, що активують модуль
disabled false Вимикає модуль r.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v4.0.5 Версія R
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style 'blue bold' Віддзеркалює значення параметра style

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[rlang]
format = 'with [📐 $version](blue bold) '

# Raku

Модуль raku показує поточну встановлену версію Raku (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл META6.json
 • Поточна тека містить файли .p6, .pm6, .raku, .rakumod або .pod6

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version-$vm_version )]($style)' Формат рядка модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🦋 ' Символ, який знаходиться перед версією Raku
detect_extensions ['p6', 'pm6', 'pod6', 'raku', 'rakumod'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['META6.json'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold 149' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль raku.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v6.d Версія raku
vm_version moar Версія VM raku
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[raku]
format = 'via [🦪 $version]($style) '

# Red

Модуль red показує поточну встановлену версію Red (opens new window). Модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файли .red або .reds

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🔺 ' Формат рядка, що представляє символ Red.
detect_extensions ['red'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files [] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'red bold' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль red.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v2.5.1 Версія red
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[red]
symbol = '🔴 '

# Ruby

Модуль ruby показує поточну встановлену версію Ruby (opens new window). Модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл Gemfile
 • Поточна тека містить файл .ruby-version
 • Поточна тека містить файл .rb
 • Встановлено змінні середовища RUBY_VERSION або RBENV_VERSION

Starship отримує поточну версію Ruby командою ruby -v.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '💎 ' Формат рядка, що представляє символ Ruby.
detect_extensions ['rb'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['Gemfile', '.ruby-version'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
detect_variables ['RUBY_VERSION', 'RBENV_VERSION'] Які змінні середовища повинні запускати цей модуль.
style 'bold red' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль ruby.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v2.5.1 Версія ruby
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[ruby]
symbol = '🔺 '

# Rust

Модуль rust показує поточну встановлену версію Rust (opens new window). Модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл Cargo.toml
 • Поточна тека містить файли з розширенням .rs

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🦀 ' Формат рядка, що представляє символ Rust
detect_extensions ['rs'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['Cargo.toml'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold red' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль rust.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v1.43.0-nightly Версія rustc
numver 1.51.0 Числовий компонент версії rustc
toolchain beta Версія toolchain
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[rust]
format = 'via [⚙️ $version](red bold)'

# Scala

Модуль scala показує поточну встановлену версію Scala (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файли build.sbt, .scalaenv або .sbtenv
 • Поточна тека містить файли .scala або .sbt
 • В поточній теці є тека .metals

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [${symbol}(${version} )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
detect_extensions ['sbt', 'scala'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['.scalaenv', '.sbtenv', 'build.sbt'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders ['.metals'] Які теки мають запускати цей модуль.
symbol '🆂 ' Формат рядка, що представляє символ Scala.
style 'red dimmed' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль scala.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version 2.13.5 Версія scala
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[scala]
symbol = '🌟 '

# Shell

Модуль shell показує індикатор поточної оболонки.

TIP

За замовчуванням цей модуль вимкнутий. Щоб його увімкнути, встановіть значення параметра disabled в false у вашому файлі налаштувань.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
bash_indicator 'bsh' Формат рядка, що використовується для bash.
fish_indicator 'fsh' Формат рядка, що використовується для fish.
zsh_indicator 'zsh' Формат рядка, що використовується для zsh.
powershell_indicator 'psh' Формат рядка, що використовується для powershell.
ion_indicator 'ion' Формат рядка, що використовується для ion.
elvish_indicator 'esh' Формат рядка, що використовується для elvish.
tcsh_indicator 'tsh' Формат рядка, що використовується для tcsh.
xonsh_indicator 'xsh' Формат рядка, що використовується для xonsh.
cmd_indicator 'cmd' Формат рядка, що використовується для cmd.
nu_indicator 'nu' Формат рядка, що використовується для nu.
unknown_indicator '' Типове значення, що буде показане, якщо оболонка не визначена.
format '[$indicator]($style) ' Формат модуля.
style 'white bold' Стиль модуля.
disabled true Вимикає модуль shell.

# Змінні

Змінна Стандартно Опис
indicator Віддзеркалює значення indicator для поточної оболонки.
style* Віддзеркалює значення параметра style.

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклади

# ~/.config/starship.toml

[shell]
fish_indicator = '󰈺 '
powershell_indicator = '_'
unknown_indicator = 'mystery shell'
style = 'cyan bold'
disabled = false

# SHLVL

Модуль shlvl показує поточний SHLVL (opens new window) ('shell level') змінну оточення, якщо він встановлений на число і збігається або перевищує вказаний поріг.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
threshold 2 Граничне значення для показу.
format '[$symbol$shlvl]($style) ' Формат модуля.
symbol '↕️ ' Символ, який використовується для показу SHLVL.
repeat false Повторно показує symbol в кількості зазначеній у SHLVL.
repeat_offset 0 Зменшує кількість разів, коли symbol повторюється використовуючи значення offset
style 'bold yellow' Стиль модуля.
disabled true Вимикає модуль shlvl.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
shlvl 3 Поточне значення SHLVL
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[shlvl]
disabled = false
format = '$shlvl level(s) down'
threshold = 3

Використовуючи repeat та repeat_offset разом з модулем character, ви можете отримати рядок виду ❯❯❯, де останній символ має колір відповідно до статусу виконання останньої команди, а символи, що йому передують зазначаються у shlvl.

# ~/.config/starship.toml

[shlvl]
disabled = false
format = '[$symbol$shlvl]($style)'
repeat = true
symbol = '❯'
repeat_offset = 1
threshold = 0

# Singularity

Модуль singularity показує поточний образ Singularity (opens new window), якщо ви всередині контейнера і $SINGULARITY_NAME встановлено.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format '[$symbol\[$env\]]($style) ' Формат модуля.
symbol '' Формат рядка, що показується перед назвою образу.
style 'bold dimmed blue' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль singularity.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
env centos.img Поточний образ Singularity
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[singularity]
format = '[📦 \[$env\]]($style) '

# Solidity

Модуль solidity показує поточну версію Solidity (opens new window) Модуль буде показано, якщо буде вказано якісь з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл .sol

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format "via [$symbol($version )]($style)" Формат модуля.
version_format "v${major}.${minor}.${patch}" Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol "S " Формат рядка, що представляє символ Solidity
`compiler ["solc"] Стандартний компілятор Solidity.
detect_extensions ["sol"] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files [] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style "bold blue" Стиль модуля.
disabled false Вмикає цей модуль.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v0.8.1 Версія solidity
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml
[solidity]
format = "via [S $version](blue bold)"

# Spack

Модуль spack показує інформацію про поточне оточення Spack (opens new window), якщо змінна $SPACK_ENV встановлена.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
truncation_length 1 Кількість тек, до яких має бути скорочений шлях до середовища оточення. 0 – означає без скорочення. Також подивіться модуль directory.
symbol '🅢 ' Символ що передує назві оточення.
style 'bold blue' Стиль модуля.
format 'via [$symbol$environment]($style) ' Формат модуля.
disabled false Вимикає модуль spack.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
environment astronauts Поточне середовище spack
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[spack]
format = '[$symbol$environment](dimmed blue) '

# Status

Модуль status показує код завершення роботи попередньої команди. Якщо $success_symbol пустий (типово), модуль буде показаний тільки якщо код виходу не 0. Код status буде перетворений у 32-бітне ціле число.

TIP

За замовчуванням цей модуль вимкнутий. Щоб його увімкнути, встановіть значення параметра disabled в false у вашому файлі налаштувань.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format '[$symbol$status]($style) ' Формат модуля
symbol '❌' Символ, що показується у випадку помилки
success_symbol '' Символ, що показується після успішного завершення попередньої команди
not_executable_symbol '🚫' Символ, що показується у випадку виконати файл, який не є виконуваним
not_found_symbol '🔍' Символ, що показується, коли команду не знайдено
sigint_symbol '🧱' Символ, що показується для SIGINT (Ctrl + c)
signal_symbol '⚡' Символ для будь-якого сигналу
style 'bold red' Стиль модуля.
recognize_signal_code true Вмикає сигнал на код виходу
map_symbol false Вмикає символ на код виходу
pipestatus false Вмикає звітування про pipestatus
pipestatus_separator | Символ, що використовується для розділення сегментів конвеєра (підтримує форматування)
pipestatus_format '\[$pipestatus\] => [$symbol$common_meaning$signal_name$maybe_int]($style)' Формат модуля, коли команда є конвеєром
pipestatus_segment_format Якщо вказано, замінює format під час форматування сегментів конвеєра
disabled true Вимикає модуль status.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
status 127 Код виходу останньої команди
hex_status 0x7F Код виходу останньої команди в hex
int 127 Код виходу останньої команди
common_meaning ERROR Значення коду, якщо не сигнал
signal_number 9 Номер сигналу, що відповідає коду завершення, за наявності
signal_name KILL Назва сигналу, що відповідає коду виходу лише в тому випадку, якщо його записано
maybe_int 7 Містить номер коду виходу, коли значення не знайдено
pipestatus Показує коду виходу конвеєра, доступно тільки в форматі pipestatus_format
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[status]
style = 'bg:blue'
symbol = '🔴 '
success_symbol = '🟢 SUCCESS'
format = '[\[$symbol$common_meaning$signal_name$maybe_int\]]($style) '
map_symbol = true
disabled = false

# Sudo

Модуль sudo показує, чи облікові дані sudo зараз є в кеші. Модуль показується лише за наявності даних в кеші.

TIP

За замовчуванням цей модуль вимкнутий. Щоб його увімкнути, встановіть значення параметра disabled в false у вашому файлі налаштувань.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format '[as $symbol]($style)' Формат модуля
symbol '🧙 ' Символ, що показується, коли облікові дані є в кеші
style 'bold blue' Стиль модуля.
allow_windows false Оскільки Windows не має sudo, для цієї Ос модуль типово вимкнено.
disabled true Вимикає модуль sudo.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[sudo]
style = 'bold green'
symbol = '👩‍💻 '
disabled = false
# On windows
# $HOME\.starship\config.toml

[sudo]
allow_windows = true
disabled = false

# Swift

Модуль swift показує поточну встановлену версію Swift (opens new window). Модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл Package.swift
 • Поточна тека містить файли з розширенням .swift

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '🐦 ' Формат рядка, що представляє символ Swift
detect_extensions ['swift'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['Package.swift'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold 202' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль swift.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v5.2.4 Версія swift
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[swift]
format = 'via [🏎 $version](red bold)'

# Terraform

Модуль terraform показує поточну вибрану робочу область Terraform (opens new window) і версію.

TIP

Стандартно версія Terraform не показується, оскільки це повільно для поточних версій Terraform, особливо коли використовується багато втулків. Якщо ви все ще хочете увімкнути показ версії, дивіться приклад нижче.

Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл .terraform
 • Поточна тека містить файли з розширеннями.tf, .tfplan або .tfstate

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol$workspace]($style) ' Формат рядка модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '💠' Формат рядка, що відображається перед робочою областю terraform.
detect_extensions ['tf', 'tfplan', 'tfstate'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files [] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders ['.terraform'] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'bold 105' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль terraform.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v0.12.24 Версія terraform
workspace default Поточна робоча область Terraform
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# За версією Terraform

# ~/.config/starship.toml

[terraform]
format = '[🏎💨 $version$workspace]($style) '

# Без версії Terraform

# ~/.config/starship.toml

[terraform]
format = '[🏎💨 $workspace]($style) '

# Time

Модуль time показує поточний місцевий час. Значення format використовується крейтом chrono (opens new window) для визначення формату показу часу. Перегляньте документацію chrono strftime (opens new window), щоб побачити, які параметри доступні.

TIP

За замовчуванням цей модуль вимкнутий. Щоб його увімкнути, встановіть значення параметра disabled в false у вашому файлі налаштувань.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'at [$time]($style) ' Формат рядка модуля.
use_12hr false Вмикає 12-годинний формат
time_format дивіться нижче Формат chrono (opens new window) використовується для форматування часу.
style 'bold yellow' Стиль модуля time
utc_time_offset 'local' Встановлює зсув від UTC. Діапазон від -24 < x < 24. Дозволяє часові пояси із сувом 30/45 хвилин.
disabled true Вимикає модуль time.
time_range '-' Встановлює діапазон часу, протягом якого модуль показується. Час має бути зазначений у 24-годинному форматі

Якщо use_12hr є true, то стандартно time_format — '%r'. В іншому випадку стандартне значення — '%T'. Налаштований вручну time_format має перевагу над параметром use_12hr.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
time 13:08:10 Поточний час.
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[time]
disabled = false
format = '🕙[\[ $time \]]($style) '
time_format = '%T'
utc_time_offset = '-5'
time_range = '10:00:00-14:00:00'

# Username

Модуль username показує імʼя активного користувача. Модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточний користувач має права суперкористувача
 • Поточний користувач не є таким же, як той, який увійшов до системи
 • Користувач зараз підключений через SSH
 • Змінна show_always встановлена в true

TIP

Модуль виявляє підключення SSH перевіряючи змінні середовища SSH_CONNECTION, SSH_CLIENT і SSH_TTY. Якщо ваш хост SSH не налаштував ці змінні, одним зі способів розвʼязання проблеми є встановлення для однієї з них фіктивного значення.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
style_root 'bold red' Стиль, який використовується коли користувач є root/admin.
style_user 'bold yellow' Стиль для звичайних користувачів.
format '[$user]($style) in ' Формат модуля.
show_always false Завжди показувати модуль username.
disabled false Вимикає модуль username.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
style 'red bold' Віддзеркалює значення параметра style_root коли користувач root, і style_user в іншому випадку.
user 'matchai' Поточний користувач.

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[username]
style_user = 'white bold'
style_root = 'black bold'
format = 'user: [$user]($style) '
disabled = false
show_always = true

# Vagrant

Модуль vagrant показує поточну встановлену версію Vagrant (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл Vagrantfile

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '⍱ ' Формат рядка, що представляє символ Vagrant.
detect_extensions [] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['Vagrantfile'] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'cyan bold' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль vagrant.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version Vagrant 2.2.10 Версія Vagrant
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[vagrant]
format = 'via [⍱ $version](bold white) '

# V

Модуль vlang показує поточну встановлену версію V (opens new window). Типово, модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файли з розширенням .v
 • Поточна тека містить файли v.mod, vpkg.json або .vpkg-lock.json

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol 'V ' Формат рядка, що представляє символ V
detect_extensions ['v'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files ['v.mod', 'vpkg.json', '.vpkg-lock.json' ] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.
style 'blue bold' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль vlang.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v0.2 Версія v
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

# Приклад

# ~/.config/starship.toml
[vlang]
format = 'via [V $version](blue bold) '

# VCSH

Модуль vcsh показує поточний репозиторій VCSH (opens new window). Модуль показується лише в тому випадку, якщо репозиторій використовується.

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
symbol '' Символ, який знаходиться перед назвою репозиторію.
style 'bold yellow' Стиль модуля.
format 'vcsh [$symbol$repo]($style) ' Формат модуля.
disabled false Вимикає модуль vcsh.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
repo dotfiles якщо в VCSH repo з іменем dotfiles Назва поточного репозиторію
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* black bold dimmed Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[vcsh]
format = '[🆅 $repo](bold blue) '

# Zig

Модуль zig показує поточну встановлену версію Zig (opens new window). Модуль показується, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл .zig

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
format 'via [$symbol($version )]($style)' Формат модуля.
version_format 'v${raw}' Формат версії. Доступні змінні raw, major, minor та patch
symbol '↯ ' Символ, який знаходиться перед версією Zig.
style 'bold yellow' Стиль модуля.
disabled false Вимикає модуль zig.
detect_extensions ['zig'] Які розширення повинні запускати цей модуль.
detect_files [] Які імена файлів мають запускати цей модуль.
detect_folders [] В яких теках цей модуль має запускатись.

# Змінні

Змінна Приклад Опис
version v0.6.0 Версія zig
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[zig]
symbol = '⚡️ '

# Власні команди

Модулі custom показують результат виконання певних довільних команд.

Модулі показуються, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

 • Поточна тека містить файл, ім'я якого є в detect_files
 • Поточна тека містить теки, ім'я яких вказано в detect_folders
 • Поточна тека містить файл, розширення якого є в detect_extensions
 • Команда when повертає 0
 • Поточна операційна система (std::env::consts::OS) збігається з полем os, якщо визначено.

TIP

Кілька власних модулів можна визначити за допомогою символу ".".

TIP

Порядок в якому власні модулі будуть показуватись може бути встановлений індивідуально додаванням ${custom.foo} до змінної format верхнього рівня (через те, що назви містять точки вам треба використовувати${...}). Типово, модуль custom покаже усі модулі custom, в тому порядку, в якому вони були визначені.

TIP

Квиток #1252 (opens new window) містить приклади власних модулів. Якщо у вас є цікавий приклад ще не розкритий там, не соромтеся, поділитися ним!

Вихідні дані команди друкуються без екранування

Незалежно від результату, який генерує команда, він виводиться в командний рядок у незміненому вигляді. Це означає, що якщо вивід містить спеціальні послідовності, які інтерпретуються оболонкою, вони будуть оброблені та перетворені оболонкою при виводі. Ці спеціальні послідовності є специфічними для оболонки, напр. ви можете написати модуль, який записує послідовності bash, наприклад. \h, але цей модуль не працюватиме в оболонці fish або zsh.

Рядок формату також може містити специфічні послідовності командного рядка, наприклад Bash (opens new window), Zsh (opens new window).

# Параметри

Параметр Стандартно Опис
command '' Команда, вивід якої потрібно показувати. Команду буде передано до оболонки через stdin.
when false Або булеве значення (true чи false, без лапок) або команди shell, що використовуються як умова для показу модуля. У випадку рядка команди, модуль буде показаний, якщо команда повертає код завершення 0.
require_repo false Якщо true, модуль буде показано лише в шляхах, що містять репозиторій (git). Цей параметр сам по собі не є достатньою умовою для показу модуля за відсутності інших варіантів.
shell Дивіться нижче
опис '<custom module>' Опис модуля, який показується під час запуску starship explain.
detect_files [] Файли, які треба шукати у робочій теці для отримання збігу.
detect_folders [] Теки, які треба шукати у робочій теці для отримання збігу.
detect_extensions [] Розширення файлів, які треба шукати у робочій теці для отримання збігу.
symbol '' Символ, який йде перед виводом команди.
style 'bold green' Стиль модуля.
format '[$symbol($output )]($style)' Формат модуля.
disabled false Вимикає показ модулі custom.
os Назва операційної системи, на якій буде показано модуль (unix, linux, macos, windows, … ) Переглянути можливі значення (opens new window).
use_stdin Необов’язкове логічне значення, яке перевизначає, чи команди слід пересилати в оболонку через стандартний ввід чи як аргумент. Якщо не встановлено, типово використовується стандартний ввід, якщо оболонка не підтримує його (cmd, nushell). Встановлення цього параметра вимикає обробку специфічних для оболонки аргументів.
ignore_timeout false Ігнорує глобальне налаштування command_timeout і продовжує виконувати зовнішні команди, незалежно від того, скільки часу вони вимагають.

# Змінні

Змінна Опис
output Вивід команд в shell
symbol Віддзеркалює значення параметра symbol
style* Віддзеркалює значення параметра style

*: Ця змінна може бути використана лише як частина стилю рядка

# Власні команди shell

shell приймає непустий список рядків, де:

 • Перший рядок — це шлях до оболонки для виконання команди.
 • Наступні — інші аргументи, що передаються до оболонки.

Якщо не налаштовано, модуль повертатиметься до STARSHIP_SHELL, а потім до «sh» у Linux і «cmd /C» у Windows.

Команда command буде передана до stdin.

Якщо shell не вказано або містить тільки один елемент і Starship виявить, що буде використано PowerShell, наступні аргументи будуть автоматично додані: -Noprofile -Command -. Якщо shell не вказано або міститься лише один елемент і Starship виявить, що буде використано Cmd, аргумент/C буде автоматично додано, а stdin буде встановлено у false. Якщо shell не вказано або міститься лише один елемент і Starship виявить, що буде використано Nushell, аргументc буде автоматично додано, а stdin буде встановлено у false. Такої поведінки можна уникнути шляхом явного передавання аргументів до оболонки, наприклад,

shell = ['pwsh', '-Command', '-']

Переконайтеся, що ваша оболонка завершує процеси правильно

Якщо ви вказуєте власну команду, переконайтеся, що стандартний Shell, який використовується starship, буде виконувати команді з чистим (graceful) завершенням, за допомогою параметра shell.

Наприклад, PowerShell потребує параметр -Command для виконання однорядкової команди. Пропуск цього параметра може призвести до рекурсивного циклу starship, де оболонка може спробувати знову завантажити повний профіль середовища з самим starship і, отже, повторно виконати власну команду, потрапивши в нескінченний цикл.

Параметри, подібні до -NoProfile у PowerShell, також рекомендовані для інших оболонок, щоб уникнути додаткового часу завантаження власного профілю під час кожного виклику Starship.

Наразі реалізовано автоматичне виявлення оболонок і правильне додавання параметрів, але можливо, що охоплено не всі оболонки. Будь ласка, сповістіть про проблему (opens new window) з подробицями про термінал та конфігурацію автозапуску, якщо ви зіткнулись з таким сценарій.

# Приклад

# ~/.config/starship.toml

[custom.foo]
command = 'echo foo' # shows output of command
detect_files = ['foo'] # can specify filters but wildcards are not supported
when = ''' test "$HOME" = "$PWD" '''
format = ' transcending [$output]($style)'

[custom.time]
command = 'time /T'
detect_extensions = ['pst'] # filters *.pst files
shell = ['pwsh.exe', '-NoProfile', '-Command', '-']

[custom.time-as-arg]
command = 'time /T'
detect_extensions = ['pst'] # filters *.pst files
shell = ['pwsh.exe', '-NoProfile', '-Command']
use_stdin = false